นนทบุรี ติด COVID-19 เพิ่ม 48 คน มีเด็กวัย 4 เดือน

นนทบุรี ติด COVID-19 เพิ่ม 48 คน มีเด็กวัย 4 เดือน

นนทบุรี ติด COVID-19 เพิ่ม 48 คน มีเด็กวัย 4 เดือน

รูปข่าว : นนทบุรี ติด COVID-19 เพิ่ม 48 คน มีเด็กวัย 4 เดือน

นนทบุรี ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 48 คน ในจำนวนนี้มีเด็กวัย 4 เดือน พบส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท พนักงานสถานบันเทิง ยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ 441 คน

วันนี้ (12 เม.ย.2564) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 48 คน เป็นหญิง 28 คน ชาย 20 มีอาการ 35 คน (73%) ไม่มีอาการ 13 คน (27%) ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง โดยสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า 35 คน (เกือบทุกคนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง) เกี่ยวข้องสถานบันเทิง กทม. โดยตรง 9 คน The Moon Bar นนทบุรี 2 คน และ Nop Bar เมืองทอง 1 คน ไม่ทราบชัดเจน 1 คน

 • ผู้ป่วยรายที่ 394 เป็นชายอายุ 35 ปี ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด มีอาการ พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 395 เป็นหญิงอายุ 26 ปี อาชีพ พนักงานร้านอาหาร ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง มีอาการ นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 396 เป็นชายอายุ 26 ปี พนักงานโรงพยาบาลนนทเวช ต.บางตลาดอาชีพ อ.ปากเกร็ด ไปเที่ยว Top One รัชดา
 • ผู้ป่วยรายที่ 397 เป็นชายอายุ 18 ปี ต.บางไผ่ อ.เมือง มีอาการ พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 398 เป็นหญิงอายุ 18 ปี อาชีพรับจ้าง ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 399 เป็นหญิงอายุ 25 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.บางรักน้อย อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 400 เป็นชายอายุ 55 ปี มีอาการ อาชีพข้าราชการ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลตำรวจ
 • ผู้ป่วยรายที่ 401 เป็นชายอายุ 25 ปี มีอาการ พนักงานเอกชน ต.ท่าอิฐอาชีพ อ.ปากเกร็ด ไปเที่ยว The Moon Bar
 • ผู้ป่วยรายที่ 402 เป็นชายชาวเมียนมา อายุ 22 ปี ไม่มีอาการ อาชีพรับจ้าง ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
 • ผู้ป่วยรายที่ 403 เป็นชายอายุ 32 ปี มีอาการ อาชีพ ช่างซ่อมเครื่องบิน ต.บางกระสอ อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 404 เป็นหญิงอายุ 22 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.ท่าทราย อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 405 เป็นหญิงอายุ 34 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.บางกระสอ อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 406 เป็นหญิง อายุ 4 เดือน ไม่มีอาการ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์
 • ผู้ป่วยรายที่ 407 เป็นชายอายุ 49 ปี ไม่มีอาการ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 408 เป็นหญิงอายุ 20 ปี ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด มีอาการ อาชีพพนักงานบริการสถานบันเทิง ใน กทม.
 • ผู้ป่วยรายที่ 409 เป็นหญิงอายุ 25 ปี ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย มีอาการ เชื่อมโยงสถานบันเทิง กทม. นอนโรงพยาบาล
 • ผู้ป่วยรายที่ 410 เป็นหญิงอายุ 23 ปี มีอาการ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง ไปเที่ยว Top One
 • ผู้ป่วยรายที่ 411 เป็นชายอายุ 26 ปี มีอาการ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง ไป Top One มีอาการ
 • ผู้ป่วยรายที่ 412 เป็นชายอายุ 27 ปี มีอาการ ต.ท่าอิฐอาชีพ อ.ปากเกร็ด ไปสถานบันเทิงใน กทม.
 • ผู้ป่วยรายที่ 413 เป็นชายอายุ 52 ปี ไม่มีอาการ ต.ท่าทราย อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
 • ผู้ป่วยรายที่ 414 เป็นหญิงอายุ 24 ปี มีอาการ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
 • ผู้ป่วยรายที่ 415 เป็นหญิงอายุ 51 ปี ไม่มีอาการ ต.ตลาดขวัญอาชีพ อ.เมือง อาชีพรับจ้าง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
 • ผู้ป่วยรายที่ 416 เป็นหญิงอายุ 24 ปี มีอาการ อาชีพรับจ้าง ต.บางกระสออาชีพ อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
 • ผู้ป่วยรายที่ 417 เป็นหญิงอายุ 36 ปี มีอาการ ต.บางกรวย อ.บางกรวย พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
 • ผู้ป่วยรายที่ 418 เป็นหญิงอายุ 40 ปี ไม่มีอาการ อาชีพรับจ้าง ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย พบสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 419 เป็นนักศึกษาหญิงอายุ 21 ปี มีอาการ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
 • ผู้ป่วยรายที่ 420 เป็นหญิงอายุ 35 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.ท่าอิฐอาชีพ อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 421 เป็นนักเรียนชายอายุ 14 ปี ไม่มีอาการ ต.ท่าอิฐอาชีพ อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
 • ผู้ป่วยรายที่ 422 เป็นชายอายุ 24 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท อ.เมือง ต.ไทรม้า พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
 • ผู้ป่วยรายที่ 423 เป็นหญิงอายุ 40 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
 • ผู้ป่วยรายที่ 424 เป็นหญิงอายุ 27 ปี มีอาการ อาชีพธุรกิจส่วนตัวเอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
 • ผู้ป่วยรายที่ 425 เป็นอายุ 23 ปี ไม่มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
 • ผู้ป่วยรายที่ 426 เป็นอายุ 24 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.บางกระสออาชีพ อ.เมือง ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
 • ผู้ป่วยรายที่ 427 เป็นชายอายุ 31 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท อ.เมือง ต.บางเขน พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
 • ผู้ป่วยรายที่ 428 เป็นชายอายุ 38 ปี มีอาการ อาชีพรับจ้าง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 429 เป็นชายอายุ 43 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
 • ผู้ป่วยรายที่ 430 เป็นหญิงอายุ 29 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานเอกชน อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 • ผู้ป่วยรายที่ 431 เป็นหญิงอายุ 22 ปี ไม่มีอาการ อาชีพรับจ้าง อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 432 เป็นหญิงอายุ 29 ปี ไม่มีอาการ อาชีพรับจ้าง อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 433 เป็นชายอายุ 19 ปี ไม่มีอาการ ต.ท่าทราย อ.เมือง ไปเที่ยว The Moon Bar นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
 • ผู้ป่วยรายที่ 434 เป็นหญิงอายุ 25 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานธนาคารทหารไทย ไปเที่ยวทองหล่อ คริสตัล บาร์ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
 • ผู้ป่วยรายที่ 435 เป็นหญิงอายุ 27 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ ไปเที่ยว Top One รัชดา
 • ผู้ป่วยรายที่ 436 เป็นหญิงอายุ 57 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 437 เป็นชายอายุ 51 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษั ต.ท่าอิฐอาชีพ อ.ปากเกร็ด ไปเที่ยวเอกมัย เบียร์เฮาส์
 • ผู้ป่วยรายที่ 438 เป็นชายอายุ 26 ปี มีอาการ ต.ท่าทรายอาชีพ อ.เมือง ไปเที่ยวคลาสเซ็สบาร์
 • ผู้ป่วยรายที่ 439 เป็นหญิงอายุ 23 ปี มีอาการ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 440 เป็นหญิงอายุ 28 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยรายที่ 441 เป็นหญิงอายุ 23 ปี ไม่มีอาการ อาชีพพนักงานบริการ Nop Bar เมืองทอง

 

กลับขึ้นด้านบน