ที่ไหนบ้าง? เปิดรับแค่ผู้ป่วยฉุกเฉิน-งดเยี่ยมช่วง COVID-19

ที่ไหนบ้าง? เปิดรับแค่ผู้ป่วยฉุกเฉิน-งดเยี่ยมช่วง COVID-19

ที่ไหนบ้าง? เปิดรับแค่ผู้ป่วยฉุกเฉิน-งดเยี่ยมช่วง COVID-19

รูปข่าว : ที่ไหนบ้าง? เปิดรับแค่ผู้ป่วยฉุกเฉิน-งดเยี่ยมช่วง COVID-19

ไทยพีบีเอสออนไลน์ รวบรวมโรงพยาบาลที่มีประกาศมาตรการป้องกัน COVID-19 ออกมาอย่างเป็นทางการ รับเฉพาะผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยฉุกเฉิน บางแห่งงดเยี่ยมญาติ แนะเยี่ยมทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล แทนการมาโรงพยาบาลลดเสี่ยงแพร่และติดเชื้อ

วันนี้ (13 เม.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงเดือนเม.ย.นี้ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเป็นวงกว้างและหลากหลายอาชีพ ไม่เว้นแต่บุคลากรการแพทย์ ซึ่งทำให้โรงพยาบาลรัฐหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องขอความร่วมมือในการปิดให้บริการชั่วคราว และรับเฉพาะเคสผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น รวมทั้งการงดเยี่ยมญาติ

โรงพยาบาลศิริราชประกาศ ขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน หรือฉุกเฉินเท่านั้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COViD-19 เนื่องจากพบบุคลากรของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลติดเชื้อ ซึ่งพบเป็นการติดจากนอกพื้นที่ และนอกเวลาปฏิบัติงานจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด ทั้งนี้บุคลากรแพทย์บางส่วนต้องกักตัว จึงมีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วย โดยจะเปิดให้บริกานเฉพาะผู้ปวยที่มีอาการหนักเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเท่านั้น เริ่ม 12-23 เม.ย.นี้

 


ขณะที่โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศ เรื่องตรวจพบบุคคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ COVID-19 2. มาตรการการควบคุมโควิดในโรงพยาบาลราชวิถี จึงยกระดับการควบคุมภายในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ งดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่ 7 - 18 เม.ย.นี้ 2. การให้บริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจรักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โดยงดรับผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยรับส่งต่อในกรณีไม่เร่งด่วน ห้องผ่าตัดเล็ก ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 เม.ย.นี้ และจะเปิดบริการตามปกติ วันที่ 19 เม.ย.นี้

 

งดเยี่ยมผู้ป่วย-แนะใช้สื่อสารทางโซเชียล

ส่วนที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ออกประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 12-30 เม.ย.นี้ ผู้ป่วยในคลินิกต่อไปนี้ที่มีอาการคงที่สามารถให้ผู้แทนมาต่อยาได้ ครอบคลุมคลนิกความดันโลหิตสูง คลินิกหอบหืด คลินิกเบาหวาน คลินิกถุงลมโป่งพอง คลินิกจิตเวช โดยให้นำบัตรประชาชนของผู้ป่วยมาเป็นหลักฐานในการรับยา

 

นอกจากนี้ในส่วนของรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วย งดนำของมาเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี รวมทั้งปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก คลินิกทันตกรรม (ในเวลาราชการ) คลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง และคลินิกพิเศษเฉพาะทางทันตกรรม วันที่ 12-15 เม.ย.นี้

 

สำหรับโรงพยาบาลเลิดสิน ออกประกาศเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จึงขอความร่วมมืองดเยี่ยมทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.นี้ แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล ส่วนผู้เฝ้าไข้ 1 คน ในหอผู้ป่วยพิเศษ ต้องตรวจโรค COVID-19 ทุกคน 

 

รพ.ท่ายางเจอผู้ป่วยปกปิดข้อมูล-กักตัวบุคลากรแพทย์

ขณะที่โรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี ออกประกาศโรงพยาบาลท่ายางเนื่องจากสถานการณ์ที่โรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี พบผู้ป่วย COVID-19 ปกปิดข้อมูลประวัติเสี่ยงและตรวจพบภายหลังว่าผู้ป่วยติดเชื้อทำให้โรงพยาบาลท่ายางต้องกักตัวพยาบาลห้องฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่สัมผัสผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 10 คน จึงไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 11- 15 เม.ย.นี้ 

โรงพยาบาลท่ายางจึงขอดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.โรงพยาบาลท่ายางจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่สวมใส่
แมสเท่านั้นหากพบผู้ป่วยปกปิดประวัติเสี่ยง โรงพยาบาลจะ ดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด ทุกกรณี และ ระหว่างวันที่ 11-15 เม.ย.นี้ โรงพยาบาลจะทำการรักษาผู้ป่วยทั่วไปที่สามารถรักษาได้อาการไม่รุนแรง และจะส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงทุกรายไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน