กทม.สั่งระงับสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง 7 วัน

กทม.สั่งระงับสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง 7 วัน

กทม.สั่งระงับสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง 7 วัน

รูปข่าว : กทม.สั่งระงับสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง 7 วัน

กทม.ส่งหนังสือถึงรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้ระงับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง 7 วัน จนกว่าจะมั่นใจความปลอดภัย

วันนี้ (14 เม.ย.2564) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์แขนเครนยกของร่วงหล่นลงบนถนนศรีนครินทร์ ซอย 1 ทำให้มีเศษวัสดุกระเด็นไปโดนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 1 คน เมื่อเวลา 12.18 น. ของวันที่ 13 เม.ย.2564 นั้น

 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาต ประสานงาน ตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคหรือด้านโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการก่อสร้างในเขตทางสาธารณะ ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

ขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระงับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เป็นเวลา 7 วัน นับถัดจากได้รับหนังสือฉบับนี้ (14 เม.ย.2564)

 

 

และให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อยถูกต้อง ตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค ปี 2550 และเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต รวมถึงให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัย ในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด พร้อมเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน และแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักการโยธาทราบต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน