ราชกิจจาฯ ประกาศ 9 มาตรการ ป้องกันแพร่ระบาด COVID-19

ราชกิจจาฯ ประกาศ 9 มาตรการ ป้องกันแพร่ระบาด COVID-19

ราชกิจจาฯ ประกาศ 9 มาตรการ ป้องกันแพร่ระบาด COVID-19

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ ประกาศ 9 มาตรการ ป้องกันแพร่ระบาด COVID-19

วันนี้ (16 เม.ย.2564) ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20)


ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20 )

กลับขึ้นด้านบน