รพ.ขอนแก่นกักตัวบุคลากรเสี่ยงสูง 105 คน งดรับคนป่วยส่งต่อ

รพ.ขอนแก่นกักตัวบุคลากรเสี่ยงสูง 105 คน งดรับคนป่วยส่งต่อ

รพ.ขอนแก่นกักตัวบุคลากรเสี่ยงสูง 105 คน งดรับคนป่วยส่งต่อ

รูปข่าว : รพ.ขอนแก่นกักตัวบุคลากรเสี่ยงสูง 105 คน งดรับคนป่วยส่งต่อ

รพ.ขอนแก่นประกาศกักตัว บุคลากรทางการแพทย์ 105 คน จำนวน 14 วัน หลังพบเสี่ยงสูงติดเชื้อโควิด-19 สั่งปิด 3 หอผู้ป่วย ขอรพ.เครือข่าย งดส่งต่อผู้ป่วย ยกเว้นกรณีจำเป็น

วันนี้ (17 เม.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 16 เม.ย.2564 พ.ญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ออกเอกสารประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 1 วันที่ 16 เมษายน 2564 ระบุว่า

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ให้ทราบดังนี้

วันที่ 16 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 33 ราย ส่งไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเครือข่ายและโรงพยาบาลสนาม จำนวน 8 ราย ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง เมื่อสังเกตอาการในโรงพยาบาลขอนแก่น อย่างน้อยเป็นเวลา 3 วัน

หากไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงจะได้รับการประเมินและส่งตัวไปพักฟื้นต่อ ที่สถานพักฟื้นในจังหวัดขอนแก่น หรืออำเภอใกล้เคียงจนครบ 14 วัน ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ โรงพยาบาลสนาม (ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลเครือข่ายของจังหวัดขอนแก่น

หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างอยู่ที่สถานพักฟื้น แพทย์จะทำการประเมินอาการและส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อมีความจำเป็น

 

สถานการณ์การให้บริการผู้แลรักษาผู้ป่วย ในขณะนี้ได้ปิดหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 และหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต 1 เนื่องจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จำนวน 105 คน ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19

ดังนั้น จึงไม่สามารถรับการส่งต่อผู้ป่วยได้ จึงขอความกรุณาโรงพยาบาลในเครือข่ายงดส่งต่อผู้ป่วยในรายที่ไม่จำเป็น

สำหรับการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง ที่ห้องปฏิบัติการอณูวิทยาขั้นสูง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.หน้าศูนย์ราชการ (ตรงข้ามศาลแขวงขอนแก่น)

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดความแออัด แยกประชาชนกลุ่มเสี่ยง ออกจากกลุ่มประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ ไม่ให้ปะปนกัน และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างสะดวก ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 สามารถให้บริการประชาชนได้วันละ 150-200 คน

กลับขึ้นด้านบน