ใช้ยาแรง "ภูเก็ต" คัดกรองคนเข้าจังหวัดต้องปลอด COVID-19

ใช้ยาแรง "ภูเก็ต" คัดกรองคนเข้าจังหวัดต้องปลอด COVID-19

ใช้ยาแรง "ภูเก็ต" คัดกรองคนเข้าจังหวัดต้องปลอด COVID-19

รูปข่าว : ใช้ยาแรง "ภูเก็ต" คัดกรองคนเข้าจังหวัดต้องปลอด COVID-19

"ภูเก็ต" เข้มงวดคัดกรองคนเข้าจังหวัด ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีใบรับรองตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 แต่หากไม่มีทั้ง 2 อย่างต้องทำ Antigen Rapid Test เริ่มบังคับใช้ 21-30 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2564 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต พิจารณามาตรการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของ จ.ภูเก็ต โดยยกระดับมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ จ.ภูเก็ต แบบเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 21-30 เม.ย.2564 ดังนี้

- อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม มีเอกสารรับรอง เดินทางเข้าภูเก็ตได้
- อนุญาตให้ผู้มีผลตรวจ COVID-19 ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และไม่พบเชื้อ เดินทางเข้าภูเก็ตได้

ผู้ที่ไม่มีเอกสารตามข้อ 1-2 ข้างต้น จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็ว (Antigen Rapid Test) ที่ด่านขาเข้า จ.ภูเก็ต เช่น สนามบินภูเก็ต ด่านท่าฉัตรไชย เป็นต้น โดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 300 บาท ใช้เวลารอผลประมาณ 15 นาที

หากผลตรวจไม่พบเชื้อก็สามารถเดินทางเข้าภูเก็ตได้ แต่หากพบเชื้อ COVID-19 จะถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป ขณะที่ประชาชนทุกคนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" และลงทะเบียนผ่าน www.gophuget.com

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะ "ยกเว้น" ผู้ที่ขนส่งสินค้าโดยไม่ค้างคืนใน จ.ภูเก็ต สามารถเข้าพื้นที่ได้ โดยต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านท่าฉัตรไชยเท่านั้น

 

กลับขึ้นด้านบน