นนทบุรี สั่งปิด "ศูนย์พระเครื่อง-สระว่ายน้ำ" มีผลวันนี้

นนทบุรี สั่งปิด "ศูนย์พระเครื่อง-สระว่ายน้ำ" มีผลวันนี้

นนทบุรี สั่งปิด "ศูนย์พระเครื่อง-สระว่ายน้ำ" มีผลวันนี้

รูปข่าว : นนทบุรี สั่งปิด "ศูนย์พระเครื่อง-สระว่ายน้ำ" มีผลวันนี้

จังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งปิดชั่วคราว ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สระว่ายน้ำ และจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการฟิตเนส งดเล่นแบบรวมกลุ่ม-อบตัว-อบไอน้ำ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 มีผลวันนี้

วันนี้ (20 เม.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ลงนามในคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1045/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย.2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) โดยให้ยังคงใช้ควบคู่กับคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 16 เม.ย.2564 มีรายละเอียดดังนี้

1.ปิดสถานที่ ดังต่อไปนี้ เป็นการชั่วคราว คือ ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา, สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน หรืออาคารชุดพักอาศัย)

2.กำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงือนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังนี้ สถานที่ประกอบกิจการออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ งดการเล่นแบบรวมกลุ่ม การอบตัว หรืออบไอน้ำแบบรวม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

กลับขึ้นด้านบน