ศบค.เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,443 คน เสียชีวิต 4 คน

ศบค.เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,443 คน เสียชีวิต 4 คน

ศบค.เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,443 คน เสียชีวิต 4 คน

รูปข่าว : ศบค.เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,443 คน เสียชีวิต 4 คน

ศบค.แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID - 19 ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,443 คน เสียชีวิตเพิ่ม 4 คน รวมผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ เม.ย. 16,332 คน ยอดสะสม 45,185 คน

วันนี้ (20 เม.ย.2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19 ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,443 คน รวมผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ เม.ย.จำนวน 16,332 คน ยอดสะสม จำนวน 45,185 คน เสียชีวิตเพิ่ม จำนวน 4 คน รวมเสียชีวิตระลอกใหม่เดือน เม.ย.นี้ จำนวน 14 คน อาการหนัก จำนวน 223 คน และ จำนวน 50 คนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

 

ผู้ติดเชื้อรายที่ 105 เป็นหญิงอายุ 58 ปี อยู่ใน กทม.เป็นผู้ป่วยติดเตียง มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไทรอยด์ พบเชื้อ COVID -19 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ไม่มีอาการ ต่อมาวันที่ 12 เม.ย. มีอาการ และเสียชีวิตวันที่ 17 เม.ย.2564 

ผู้ติดเชื้อรายที่ 106 เป็นชายไทยอายุ 78 ปี อยู่ใน กทม.อาชีพค้าขาย มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีอาการ 11 เม.ย.2564 พบเชื้อ COVID -19 วันที่ 15 เม.ย. และเสียชีวิต วันที่ 19 เม.ย.2564 

 

ผู้ติดเชื้อรายที่ 107 เป็นหญิงอินเดีย อายุ 86 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง พบเชื้อ COVID -19  วันที่ 18 เม.ย.2564 และเสียชีวิตในวันเดียวกัน

ผู้ติดเชื้อรายที่ 108 เป็นชายไทยอายุ 30 ปี เป็นโรคอ้วน มีประวัติไปสถานบันเทิงทองหล่อ มีอาการเมื่อวันที่ 4 เม.ย. พบเชื้อ #โควิด วันที่ 9 เม.ย. มีอาการปอดอักเสบรุนแรง อาการแย่ลง และเสียชีวิตในวันที่ 19 เม.ย.2564 

ตัวเลขผู้ติดเชื้อแนวโน้มยังเพิ่มขึ้น ขณะที่ 5 อันดับผู้ติดเชื้อ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ โดยพบผู้ติดเชื้อใน 68 จังหวัดเพิ่มจากเมื่อวาน (19 เม.ย.) ซึ่งอยู่ที่ 65 จังหวัด 

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. จนถึงปัจจุบัน กรุงเทพฯ พบผู้ติดเชื้อ COVID -19 จำนวน 1,583 คน หรือร้อยละ 40 ต่างจังหวัดพบผู้ติดเชื้อ COVID -19 จำนวน 3,104 คน หรือร้อยละ 25 จึงเป็นเหตุให้ต้องประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ขณะที่การสอบสวนโรคไม่ง่าย ผู้ติดเชื้อ COVID -19 ให้ข้อมูลเพียงร้อยละ 73 อีกร้อยละ 27 ไม่ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อ COVID -19 เป็นนักเที่ยว รองลงมาคือพนักงาน และนักร้อง นักดนตรี จึงขอความร่วมมือให้ข้อมูล

 

กลุ่มที่พบติดเชื้อ COVID -19 เชื่อมโยงสถานบันเทิง รวม 6,020 คน พบติด COVID -19 มากที่สุด เป็นกลุ่มอายุ 20-29 ปี รองลงมาช่วงอายุ 30-39 ปี ส่วนใหญ่มีอาการ เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย อายุเฉลี่ย 27 ปี 

กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID -19 ในตลาดกลางเพื่อเกษตรกร จ.พระนครศรีอยุธยา ทีมตระหนักรู้ แจ้งว่า ต้นทาง พบผู้ป่วยญาติของพนักงานในร้านแห่งหนึ่งในตลาดกลางเพื่อเกษตรกร เดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพฯ วันที่ 11 เม.ย. ทำให้ญาติรับเชื้อและพนักงานติดเชื้อ COVID -19 รวม 17 คน โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติมในตลาดทั้งหมด 50 ร้าน ในวันที่ 18 เม.ย. ตรวจทั้งหมด 742 คน พบติดเชื้อ COVID -19 จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.81 และวันที่ 19 เม.ย.ตรวจCOVID -19 จำนวน 594 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

 

นอกจากนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำแบบสอบถามให้ผู้ประกอบการประเมินตนเอง เรียกว่า Thai Stop COVID-19 โดยให้ผู้ประกอบการ ประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบการดูแลร้าน ซึ่งกระจายไปแล้วในทุกจังหวัด 

รวมถึงนี้ ศบค.อนุมัติให้ สทศ.มีการสอบในกรณีพิเศษ กรณีที่มีนักเรียนกระจายใน 5 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี ที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถสอบ O-Netได้ในครั้งก่อน 100 กว่าคน 

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวถึงการจัดหาเตียงว่า สธ.มีส่วนในการดูแลเตียงในกรุงเทพฯ แบ่งคือ เตียงของ รพ.เอกชนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ เตียงของกรุงเทพฯ เตียงของรพ.สังกัดกรมการแพทย์ และ เตียงของรพ.ในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งสอบถามได้ที่สายด่วน 1668 ,1669, 1330

ขณะที่การส่งต่อเคสผู้ติดเชื้อ COVID -19 ในกรุงเทพฯ แบ่งเป็น "สีเขียว" จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกหรือการตรวจในระบบบริการ เป็นผู้ป่วย COVID -19 ที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย เช่น ไอ ไข้ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ส่วนใหญ่ส่งต่อเข้าโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel

 

การส่งต่อเคสผู้ติดเชื้อ COVID -19 "สีเหลือง" เป็นผู้ป่วย COVID -19 ที่มีอาการไม่รุนแรง หายใจเร็ว แต่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น อายุมากกว่า 60 ปี มีโรคปอด โรคหัวใจ เบาหวาน ตับแข็ง ภาวะภูมคุ้มกันต่ำ 

การส่งต่อเคสผู้ติดเชื้อ COVID -19 "สีแดง" เป็นผู้ป่วย COVID -19 ที่มีอาการหอบเหนื่อยเวลาเดิน หายใจลำบาก พบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม ความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่าร้อยละ 96 

การคัดแยกผู้ป่วย COVID -19 ขณะนี้มีผู้ป่วยกว่า 600 คน อยู่ในการดูแลแล้ว ซึ่งมีผู้ป่วยสีเหลือง และสีแดง ไม่ถึง 100 คน จะพยายามหาเตียงให้ได้ภายในวันนี้ (20 เม.ย.) หากผู้ป่วยเพิ่มเป็น 1,000 คน ก็จะต้องจัดระบบเพื่อจัดหาเตียงให้ต่อไป 

 

 

กลับขึ้นด้านบน