ทำความเข้าใจ 12 ฟังก์ชันไลน์ "หมอพร้อม" ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ทำความเข้าใจ 12 ฟังก์ชันไลน์ "หมอพร้อม" ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ทำความเข้าใจ 12 ฟังก์ชันไลน์ "หมอพร้อม" ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

รูปข่าว : ทำความเข้าใจ 12 ฟังก์ชันไลน์ "หมอพร้อม" ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

วันที่ 1 พ.ค.นี้ เปิดจองฉีดวัคซีน COVID-19 ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ "หมอพร้อม" โดยให้เลือกวัน เวลา และโรงพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีน

วันนี้ (21 เม.ย.2564) เฟซบุ๊ก "ไทยคู่ฟ้า" โพสต์ข้อความว่า ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ จะเปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีน COVID-19 พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ "หมอพร้อม" โดยสามารถเลือกวัน เวลา และโรงพยาบาล ที่ต้องการเข้ารับการฉีดได้

พร้อมกันนี้ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ 12 ฟังก์ชัน การทำงานของหมอพร้อม เวอร์ชัน 2 ดังนี้

ฟังก์ชันที่ 1 เพิ่มเพื่อน และลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม กรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ แต่หากไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัว

ฟังก์ชันที่ 2 หากต้องการลงทะเบียนแทนบุคคลอื่น ให้กดเลือกเพิ่มบุคคลอื่น และระบุความสัมพันธ์ จากนั้นกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์

ฟังก์ชันที่ 3 ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 โดยกดเมนูลงทะเบียนขอรับวัคซีน จากนั้นจะได้รับข้อความแจ้งยืนยัน

ฟังก์ชันที่ 4 จองคิวฉีดวัคซีน กดเมนูจองฉีดวัคซีน COVID-19 เลือกจอง และกดรับสิทธิ โดยระบบจะให้ทำแบบคัดกรอง เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน

ฟังก์ชันที่ 5 กรณีเปลี่ยนคิวจองฉีดวัคซีน ให้กดเลือกเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 และทำการเปลี่ยนการจองโดยระบุวัน เวลาใหม่ จากนั้นระบบจะส่งข้อความยืนยันนัดหมายใหม่มาให้

ฟังก์ชันที่ 6 แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วัน

ฟังก์ชันที่ 7 ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 หลังได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อากเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง

ฟังก์ชันที่ 8 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ภายใน 1, 7 และ 30 วัน

ฟังก์ชันที่ 9 แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

ฟังก์ชันที่ 10 ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 โดยจะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อากเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง

ฟังก์ชันที่ 11 การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ฟังก์ชันที่ 12 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ภายใน 1, 7 และ 30 วัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1 พ.ค.นี้ แอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" ใช้จองคิววัคซีน COVID-19

 

กลับขึ้นด้านบน