กกต.ประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ 5 แห่ง หลังผู้สมัครแพ้โหวตโน

กกต.ประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ 5 แห่ง หลังผู้สมัครแพ้โหวตโน

กกต.ประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ 5 แห่ง หลังผู้สมัครแพ้โหวตโน

รูปข่าว : กกต.ประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ 5 แห่ง หลังผู้สมัครแพ้โหวตโน

กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลใหม่ 5 แห่ง เนื่องด้วยพบว่าจากการนับคะแนน มีคะแนนผู้ได้รับเลือก น้อยกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใด (โหวตโน) โดยการเลือกตั้งใหม่จะเปิดรับสมัครเลือกตั้งซึ่งผู้สมัครรายเดิมทุกคนจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้

วันนี้ (22 เม.ย.2564) กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลใหม่ 5 แห่ง เนื่องด้วยพบว่าจากการนับคะแนน มีคะแนนผู้ได้รับเลือก น้อยกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใด หรือ โหวตโน ซึ่งตามกฏหมายเลืออกตั้งท้องถิ่นมาตรา 110-111 กำหนดบริการให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศให้มีการติดตั้งใหม่และรับสมัครเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครรายเดิมทุกคนจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้

โดยพื้นที่การเลือกตั้งที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลแพ้คะแนนโหวตโนมี 3 แห่ง คือ

  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขตเลือกตั้งที่ 1
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองเชียงราย 

ขณะที่พื้นที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรี รับ เลือกตั้งเท่ากับจำนวนที่จะพึงมี ในเขตเลือกตั้งนั้น 1 คน แต่ไม่ได้รับเลือกเพราะเหตุแพ้คะแนนโหวตโนมี 2 แห่ง คือ

  • การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
  • การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

โดยการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 กำหนดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค.2564 วันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 14 - 18 เม.ย.ที่ผ่านมา

สำหรับการเลือกตั้งใหม่นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขตเลือกตั้งที่ 1 และ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียม เขตเลือกตั้งที่ 1 กำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่วันที่ 16 พ.ค.2564 และวันรับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 23 เม.ย.2564

 

กลับขึ้นด้านบน