เตียงผู้ป่วยจังหวัดไหนมีเท่าไร?

เตียงผู้ป่วยจังหวัดไหนมีเท่าไร?

เตียงผู้ป่วยจังหวัดไหนมีเท่าไร?

รูปข่าว : เตียงผู้ป่วยจังหวัดไหนมีเท่าไร?

ข้อมูลนี้นำเสนอจำนวนทั้งหมดโดยที่มาจากกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลอัตราครองเตียงในชุดข้อมูลนี้

เตียงผู้ป่วย ICU 

เตียงโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลทั่วไปที่รับผู้ป่วยค้างคืนของเอกชน ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีเตียงผู้ป่วยเกือบ 35,000 เตียง

 

 

กลับขึ้นด้านบน