เตือน "เมนูไข่จุ๊บ" เชื้อโรคบนเปลือก-เสี่ยงอาหารเป็นพิษ

เตือน "เมนูไข่จุ๊บ" เชื้อโรคบนเปลือก-เสี่ยงอาหารเป็นพิษ

เตือน "เมนูไข่จุ๊บ" เชื้อโรคบนเปลือก-เสี่ยงอาหารเป็นพิษ

รูปข่าว : เตือน "เมนูไข่จุ๊บ" เชื้อโรคบนเปลือก-เสี่ยงอาหารเป็นพิษ

กรมปศุสัตว์เตือนเมนูสุดแปลก “ไข่จุ๊บ” ถ้าปรุงไม่สุกไม่สะอาดอาจมีอันตราย จากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella บนเปลือกไข่ แนะสังเกต 4 ข้อคือเปลือกไข่ไม่สะอาด สุขลักษณะผู้ขายไม่เหมาะสม ไข่จุ๊บที่ไข่ขาวหรือแดงไม่สุก ไม่ควรเสี่ยงบริโภค

กรณีกระแสนิยมเมนู “ไข่จุ๊บ” ซึ่งเป็นเมนูไข่ไก่หรือไข่นกกระทาที่ปรุงในลักษณะของการทอดไข่ขาวโดยมีการแยกไข่แดงไว้ในเปลือกไข่ แล้วนำเปลือกไข่นั้นไปปรุงอาหารบนกระทะ เสริฟเป็นไข่ขาวที่มีเปลือกไข่ครอบด้านบน เจาะรูเพื่อให้ใช้หลอดดูดหรือปากจุ๊บไข่แดงที่ผสมเครื่องปรุงภายในรับประทาน หาสั่งได้ตามร้านโตเกียวหรือโรตี 

วันนี้ (27 เม.ย.2564) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ได้ตรวจสอบเมนู “ไข่จุ๊บ” พบว่าส่วนใหญ่ทั้งไข่ไก่และไข่นกกระทาเมื่อปรุงเสร็จไข่ขาวมักคล้ายไข่ดาว แต่ส่วนของไข่แดงที่ปรุงภายในเปลือกไข่มักจะยังเหลว ไม่สุกนัก เพื่อให้ดูดเข้าปากได้ จึงขอให้ข้อมูลที่สำคัญไว้ให้ผู้บริโภคทราบ เพื่อให้ใช้ดุลยพินิจของแต่ละท่าน พิจารณาก่อนเลือกทานเมนูนี้

เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคในการบริโภค หากผู้บริโภคพบประเด็น 4 ประเด็นนี้ แม้เพียงข้อเดียว ไม่ควรรับประทานดังนี้

1.ล้าง เช็ด ฆ่าเชื้อเปลือกไข่ไม่สะอาด

สังเกตได้ง่ายๆ กับไข่ที่ผู้ขายนำมาปรุงว่าสกปรกมีคราบมีมูลติดหรือไม่ มูลที่ติดอยู่หากมาจากฟาร์มต้นทางไม่ดีก็อาจมีเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ได้ เมนูไข่จุ๊บทำการปรุงทั้งเปลือกบนเตา/กระทะ หากไม่มีการล้าง เช็ดเปลือกไข่ที่ดีจะได้มูลเป็นของแถมกับไข่จุ๊บ ซึ่งเพียงแค่ล้าง เช็ด หรือความร้อนในการปรุงที่ไม่เพียงพอจะยังไม่สามารถทำลายเชื้อโรคที่อาจมีได้ ต้องมีการฆ่าเชื้อเปลือกไข่ด้วย เช่น การใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หรือการผ่านแสง UV

2.สุขลักษณะของผู้ขายไม่เหมาะสม

ก่อนที่จะซื้อต้องเลือกผู้ขายด้วย ดูความสะอาดการแต่งกาย มือและเล็บของผู้ที่ทำอาหารซึ่งหากไม่สะอาดอาจนำเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และเชื้ออื่นๆ ได้ ความสะอาดของอุปกรณ์ปรุงที่ใช้ทั้งกระทะ เตา ตะหลิว วิธีการปรุง รวมทั้งคุณภาพของเครื่องปรุง ความสด ใหม่ สะอาด เพราะสิ่งเหล่านี้แถมเชื้อโรคได้ทั้งสิ้น

ภาพ:กรมปศุสัตว์

ภาพ:กรมปศุสัตว์

3.ไข่จุ๊บที่ไข่ขาวหรือไข่แดงไม่สุก

การปรุงไข่จุ๊บที่ระดับความสุกของไข่แดงยังเหลว จนผู้บริโภคใช้หลอดดูดหรือปากจุ๊บเปลือกไข่ได้นั้น ไม่เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคที่อาจมี หากจะฆ่าเชื้อควรปรุงโดยใช้ความร้อนให้ภายในไข่สูงกว่า 70๐C เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 วินาที จึงจะปลอดภัยจาก Salmonella และเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษส่วนใหญ่ได้ นอกจากนี้ การทานไข่ที่ปรุงไม่สุกจะทำให้ได้รับสารอะวิดิน ซึ่งไปขัดขวางการดูดซึมวิตามินไบโอตินของร่างกาย ทำให้ย่อยอาหารยากขึ้น ท้องอืด ปวดท้อง

4.ไม่รู้ ไม่มั่นใจ แหล่งที่มาของไข่

หากฟาร์มต้นทางของไข่ ไม่มีการควบคุมโรคในไก่/นกกระทาที่ดี ไม่มีการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานฟาร์ม GAP นั่นอาจทำให้มีความเสี่ยงที่เชื้อแบคทีเรีย Salmonella จะปนเปื้อนมาตั้งแต่ระดับฟาร์มโดยติดมากับมูลสัตว์ปีกที่บริเวณผิวเปลือกไข่หรือติดออกมาแต่แรกในไข่แดงก่อนสร้างฟองไข่ หากทานไข่ที่ปรุงไม่สุก มีโอกาสได้รับเชื้อ Salmonella ได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษขั้นรุนแรง คลื่นไส้ ไข้ขึ้น อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย เกิดอันตรายต่อผู้ที่ซื้อบริโภค

กรมปศุสัตว์ ฝากให้ผู้ขายทำความสะอาดฆ่าเชื้อเปลือกไข่ และปรุงด้วยสุขลักษณะที่เหมาะสม และควรปรุงสุกในยุค COVID-19 ที่สำคัญเน้นใส่ใจตั้งแต่การเลือกซื้อไข่มาปรุงขาย โดยทั้งผู้ขายและผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อไข่สด ให้สังเกตสถานที่จำหน่ายไข่สดที่มีตราสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" หรือสินค้า “ไข่สดอนามัย” ที่มีเครื่องหมาย Q เนื่องจากมั่นใจได้ว่าไข่นั้นต้นทางมาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP 100% ผ่านกระบวนการผลิตที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โทร 02-653-4444 ต่อ 3133

 

 

กลับขึ้นด้านบน