เร่งตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังสถานประกอบการ

เร่งตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังสถานประกอบการ

เร่งตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังสถานประกอบการ

รูปข่าว : เร่งตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังสถานประกอบการ

"พล.อ.ประวิตร" ย้ำ 4 ประเด็นเร่งช่วยเแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 5 จังหวัด และแรงงานนอกระบบที่อาจว่างงานและขาดรายได้

วันนี้(28 เม.ย.2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าการตรวจเชื้อ COVID-19 เชิงรุกให้แก่แรงงาน พร้อมประชุมร่วมกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน

 

พร้อมชื่นชมกระทรวงแรงงาน ที่จัดให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกใน 5 จังหวัด ที่มีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี และเชียงใหม่

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงการทำงานเพิ่มเติมใน 4 ประเด็น คือจัดระบบตรวจคัดกรอง COVID-19 เชิงรุก ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอย่างรวดเร็ว และเหมาะสม

ให้ประสานกับโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ในการเตรียมแผนรองรับผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อ สำหรับผู้ที่ยังไม่แสดงอาการขอให้ประสานการส่งตัวไปยัง Hospitel และขอให้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบคัดกรองในทุกสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดด้วย

 

รวมทั้งขอให้ช่วยเหลือคนทำงานและแรงงานนอกระบบ ที่อาจว่างงานหรือขาดรายได้ จากสถานการณ์นี้ เช่น พนักงานส่งอาหาร

กลับขึ้นด้านบน