"ศิริราช" แจงกรณีไม่ตรวจเชื้อโควิดให้ชายวัย 45 ปี จนต่อมาเสียชีวิต

"ศิริราช" แจงกรณีไม่ตรวจเชื้อโควิดให้ชายวัย 45 ปี จนต่อมาเสียชีวิต

"ศิริราช" แจงกรณีไม่ตรวจเชื้อโควิดให้ชายวัย 45 ปี จนต่อมาเสียชีวิต

รูปข่าว : "ศิริราช" แจงกรณีไม่ตรวจเชื้อโควิดให้ชายวัย 45 ปี จนต่อมาเสียชีวิต

โรงพยาบาลศิริราช ชี้แจงกรณีไม่ได้ตรวจเชื้อ COVID-19 ให้ชายวัย 45 ปี ต่อมาผู้ป่วยคนดังกล่าวได้เสียชีวิต

วันนี้ (29 เม.ย.2564) จากกรณีผู้ป่วยชายไทย อายุ 45 ปี ที่มีประวัติมาขอรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลศิริราช แต่ไม่ได้รับการตรวจต่อมาผู้ป่วยชายคนดังกล่าวได้เสียชีวิต

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า โรงพยาบาลศิริราชได้ให้บริการการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 -15.00 น. ณ คลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) อาคารจอดรถ ชั้น 3 ตึกอุบัติเหตุ โดยให้บริการตรวจประมาณวันละ 320 คน ซึ่งแนวทางการให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อหรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ตามลำดับดังนี้

  • ผู้มีความเสี่ยงสูงที่เคยได้รับการตรวจครั้งแรกไปแล้ว และจำเป็นต้องนัดมาตรวจซ้ำ 14 วัน หลังการตรวจครั้งแรก จำนวนประมาณวันละ 150-200 คน
  • ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษาหรือทำหัตถการแบบฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ก่อนทำผ่าตัดหรือหัตถการทุกราย จำนวนประมาณวันละ 60 คน
  • ผู้ป่วยที่มารับการตรวจตามหน่วยตรวจโรคต่าง ๆ และแพทย์ผู้ตรวจรักษาส่งตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เพื่อวางแนวทางในการรักษาจำนวนประมาณวันละ 20-30 คน
  • ผู้ป่วยใหม่ที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจ เช่น ผู้ที่สงสัยสัมผัสเชื้อและอยู่ในช่วงเวลาที่ควรได้รับการตรวจตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคหรือมีอาการที่เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 จำนวนวันละ 20-30 คน

จากจำนวนการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ของโรงพยาบาลศิริราชที่มีปริมาณกว่า 320 คนต่อวัน ทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถเปิดรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยนอกรายใหม่ที่ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าได้เพียงวันละ 20-30 คน นอกจากนี้โรงพยาบาลฯ ยังต้องทำการตรวจคัดกรองบุคลากรและนักศึกษาของโรงพยาบาลศิริราชในกรณีที่มีประวัติตรวจรักษาหรือสัมผัสผู้มีความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 อีกด้วย

จากสถานการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1-27 เม.ย.2564 โรงพยาบาลศิริราชได้ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในผู้ป่วยนอกไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 7,842 คน และได้รายงานผลให้แก่ผู้รับการตรวจ และรับตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชภายใน 24 ชั่วโมงได้ทุกราย

กรณีผู้มาขอรับบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมโรค เจ้าหน้าที่พยาบาลจะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว วิธีการกักตัว การสังเกตอาการเจ็บป่วย และแนะนำให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย รวมทั้งการโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติม

โรงพยาบาลศิริราชขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปีที่เสียชีวิตจากเชื้อ COVID-19 รายดังกล่าว และได้นำเหตุการณ์นี้มาปรับระบบการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ของโรงพยาบาลศิริราชเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้นและสามารถป้องกันความสูญเสียในอนาคต

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน