กกล.จันทบุรี-ตราด ส่งหมอช่วยชาวบ้านชายแดน

กกล.จันทบุรี-ตราด ส่งหมอช่วยชาวบ้านชายแดน

กกล.จันทบุรี-ตราด ส่งหมอช่วยชาวบ้านชายแดน

รูปข่าว : กกล.จันทบุรี-ตราด ส่งหมอช่วยชาวบ้านชายแดน

ทร.คุมเข้มชายแดนด้านตะวันออกสกัดแรงงานผิดกฎหมาย พร้อมทั้งจัดแพทย์ทหารลงพื้นที่ให้บริการด้านการแพทย์ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร เข้าถึงยาก เพื่อลดภาระด้านสาธารณสุขที่ต้องรับมือสถานการณ์COVID-19

วันนี้ (29 เม.ย.2564) ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ซึ่งรับผิดชอบชายแดนด้านตะวันออกติดต่อกับประเทศกัมพูชา ได้จัดชุดแพทย์ทหารลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงต่อสถานการณ์ COVID-19

 

พร้อมทั้งทำความเข้าใจให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องให้บริการประชาชนในสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ไม่มีเวลาดูแลได้ทั่วถึงทุกพื้นที่

 

พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดควบคุมแรงงานข้ามชาติ ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย และใช้กลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการสกัดกั้น การลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน

กลับขึ้นด้านบน