การรถไฟฯ ลดเดินรถสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และสายบ้านแหลม-แม่กลอง

การรถไฟฯ ลดเดินรถสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และสายบ้านแหลม-แม่กลอง

การรถไฟฯ ลดเดินรถสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และสายบ้านแหลม-แม่กลอง

รูปข่าว : การรถไฟฯ ลดเดินรถสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และสายบ้านแหลม-แม่กลอง

ด่วน! พรุ่งนี้ (30 เม.ย. 64) การรถไฟฯ ปรับลดให้บริการเดินขบวนรถสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และสายบ้านแหลม-แม่กลอง เหลือรวม 20 ขบวน จากทั้งหมด 42 ขบวน หวังสกัดแพร่ระบาด COVID-19 ตามนโยบายรัฐ - มาตรการขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน จ.สมุทรสาคร

วันนี้ (29 เม.ย.2564) รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. - 31 พ.ค.2564 การรถไฟฯ จะเปิดให้บริการเดินรถไฟในเส้นทางสายวงเวียนใหญ่–มหาชัย ลดลงเหลือ 16 ขบวน จากเดิม 34 ขบวน และสายบ้านแหลม–แม่กลอง ลดลงเหลือ 4 ขบวน จากเดิม 8 ขบวน รวมเหลือให้บริการทั้ง 2 เส้นทาง จำนวน 20 ขบวน จากเดิม 42 ขบวน


ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้เดินทางเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น อีกทั้งยังสอดรับกับประกาศ จ.สมุทรสาคร เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก ภายหลังเวลา 23.00 น.จนถึงเวลา 04.00 น.ของวันถัดไป


สำหรับกำหนดเดินรถไฟ สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. - 31 พ.ค.2564 นั้น แบ่งเป็น เส้นทางมหาชัย-วงเวียนใหญ่ให้บริการขบวนแรก คือ ขบวนที่ 4310 ออกจากมหาชัย เวลา 05.20 น. ถึงวงเวียนใหญ่ เวลา 06.17 น. ส่วนขบวนสุดท้าย คือ ขบวนที่ 4328 ออกจากมหาชัย เวลา 18.10 น. ถึงวงเวียนใหญ่ เวลา 19.02 น.

ส่วนเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย ให้บริการขบวนแรก คือ ขบวนที่ 4311 ออกจากวงเวียนใหญ่ เวลา 06.25 น. ถึงมหาชัย เวลา 07.27 น. และขบวนสุดท้าย คือ ขบวนที่ 4329 จะออกจากวงเวียนใหญ่ เวลา 19.10 น. ถึงมหาชัย เวลา 20.04 น.


ขณะที่ กำหนดเดินรถไฟ สายบ้านแหลม-แม่กลอง ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 นั้น ให้บริการ 4 ขบวน ได้แก่ เส้นทางบ้านแหลม-แม่กลอง ขบวนที่ 4383 ออกจากบ้านแหลม เวลา 10.10 น. ถึงแม่กลอง เวลา 11.10 น. และขบวนที่ 4387 ออกจากบ้านแหลม เวลา 16.40 น. ถึงแม่กลอง เวลา 17.40 น.

ส่วนเส้นทางแม่กลอง-บ้านแหลม ขบวนที่ 4380 ออกจากแม่กลอง เวลา 06.20 น. ถึงบ้านแหลม เวลา 07.20 น. และขบวนที่ 4386 ออกจากแม่กลอง เวลา 15.30 น. ถึงบ้านแหลม เวลา 16.30 น.


ทั้งนี้ รายงานข่าวจากการรถไฟฯ ระบุอีกว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา การรถไฟฯ ได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบในเส้นทางสายวงเวียนใหญ่–มหาชัย จำนวน 34 ขบวน และบ้านแหลม–แม่กลอง 8 ขบวน รวม 42 ขบวน หลังจากหยุดให้บริการไปชั่วคราวตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID–19 ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.2563 เนื่องจากในช่วงเวลานั้น ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เป็นจำนวนมาก

 

กลับขึ้นด้านบน