ภูเก็ต แจ้งผู้โดยสาร 7 เที่ยวบิน เสี่ยงสูงสัมผัสติดเชื้อ COVID-19

ภูเก็ต แจ้งผู้โดยสาร 7 เที่ยวบิน เสี่ยงสูงสัมผัสติดเชื้อ COVID-19

ภูเก็ต แจ้งผู้โดยสาร 7 เที่ยวบิน เสี่ยงสูงสัมผัสติดเชื้อ COVID-19

รูปข่าว : ภูเก็ต แจ้งผู้โดยสาร 7 เที่ยวบิน เสี่ยงสูงสัมผัสติดเชื้อ COVID-19

จังหวัดภูเก็ต แจ้งเตือนผู้โดยสาร 3 สายการบิน 7 เที่ยวบิน ตรวจสอบหมายเลขที่นั่ง หากอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และกักตัว

วันนี้ (1 พ.ค.2564) ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต ประกาศแจ้งผู้โดยสารสายการบิน Air Asia, Vietjet, Thai Smile จำนวน 7 เที่ยวบิน ตรวจสอบข้อมูลความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อ COVID-19 ดังต่อไปนี้

  • สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD3027 เดินทางวันที่ 15 เม.ย.2564 เวลา 17.50-20.30 น. เส้นทางดอนเมือง-ภูเก็ต

 

  • สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ401 เดินทางวันที่ 16 เม.ย.2564 เวลา 11.05-13.10 น. เส้นทางเชียงราย-ภูเก็ต

 

  • สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD4110 เดินทางวันที่ 20 เม.ย.2564 เวลา 12.06-13.21 น. เส้นทางสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต

 

  • สายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน W285 เดินทางวันที่ 21 เม.ย.2564 เวลา 12.30-13.55 น. เส้นทางสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต

 

  • สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ301 เดินทางวันที่ 23 เม.ย.2564 เวลา 13.40-15.00 น. เส้นทางภูเก็ต-กรุงเทพฯ

 

  • สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ316 เดินทางวันที่ 25 เม.ย.2564 เวลา 18.30-19.50 น. เส้นทางสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต

 

  • สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ308 เดินทางวันที่ 26 เม.ย.2564 เวลา 18.00 น. เส้นทางสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต

 

ทั้งนี้ ผู้ที่นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และเข้ากักตัวในสถานที่ที่ราชการกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร.094-5938876 , 062-2435116

 

กลับขึ้นด้านบน