“กรมรางฯ” คลอดประกาศ "บัตรเติมเที่ยว - รายเดือน" ขอคืนเที่ยวได้

“กรมรางฯ” คลอดประกาศ "บัตรเติมเที่ยว - รายเดือน" ขอคืนเที่ยวได้

“กรมรางฯ” คลอดประกาศ "บัตรเติมเที่ยว - รายเดือน" ขอคืนเที่ยวได้

รูปข่าว : “กรมรางฯ” คลอดประกาศ "บัตรเติมเที่ยว - รายเดือน" ขอคืนเที่ยวได้

“กรมรางฯ” คลอดประกาศออกมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน “คืนเที่ยว” เดินทางในบัตรโดยสารรายเดือน ที่หมดอายุ 18 เม.ย.-31 พ.ค. 64 รอรายละเอียดผู้ให้บริการเคาะความเหมาะสม สอดรับข้อกำหนด ศบค.สลับวันทำงาน - Work From Home

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2564 รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ระบุว่า นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดี ขร. ได้ลงนามออกประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กรณีบัตรโดยสารรายเดือน โดยมีใจความว่า ขร. และผู้ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มีความห่วงใยประชาชนที่ใช้บริการ และต้องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่าย จึงได้มีมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กรณีบัตรโดยสารรายเดือน

โดยให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรายเดือน หรือบัตรเติมเที่ยวเดินทาง ที่มีเที่ยวเดินทางหมดอายุ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 สามารถติดต่อขอคืนเที่ยวเดินทางได้ ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟฟ้า หรือช่องทางออนไลน์ที่ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ากำหนด ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาในการขอคืนเที่ยวเดินทางที่หมดอายุ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าจะกำหนดให้มีความชัดเจน เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

รายงานข่าวจาก ขร. ระบุอีกว่า การดำเนินการกรณีให้ผู้ให้บริการคืนเที่ยวเดินทางในบัตรโดยสารรายเดือนนั้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ ศบค.ได้ออกข้อกำหนด ขอความร่วมมือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง Work From Home อย่างน้อย 14 วัน การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ ขร.เห็นว่า ข้อกำหนดดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรายเดือน หรือบัตรเติมเที่ยวเดินทาง ซึ่งมีเงื่อนไขกำหนดอายุการใช้งาน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก

เนื่องจากมีมาตรการเว้นระยะห่างมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือปฏิบัติงานในที่พักอาศัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ซื้อบัตรโดยสารรายเดือน หรือบัตรเติมเที่ยวเดินทางแล้วไม่ได้เดินทาง ทำให้เที่ยวเดินทางในบัตรที่สามารถเดินทางได้ถูกตัดไป ผู้ใช้บริการจึงสูญเสียค่าใช้จ่าย อาจส่งผลให้เกิดภาระในการเดินทางเพิ่มขึ้น

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน