เช็ก 22 จังหวัด ขอความร่วมมือ "งดออกจากบ้าน" กลางคืน-เช้ามืด

เช็ก 22 จังหวัด ขอความร่วมมือ "งดออกจากบ้าน" กลางคืน-เช้ามืด

เช็ก 22 จังหวัด ขอความร่วมมือ "งดออกจากบ้าน" กลางคืน-เช้ามืด

รูปข่าว : เช็ก 22 จังหวัด ขอความร่วมมือ "งดออกจากบ้าน" กลางคืน-เช้ามืด

อัปเดต 22 จังหวัด ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานตามเวลาที่กำหนด เว้นมีเหตุจำเป็น ตั้งแต่ในช่วงเวลา 21.00-04.00 น.และเวลา 23.00-03.00 น.

วันที่ (2 พ.ค.2564) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงหมาดไทย (ศบค.มท.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยข้อมูลจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด 22 จังหวัด (ข้อมูล ณ 1 พ.ค. เวลา 20.00 น.) ดังนี้

ภาคเหนือ

 • แพร่ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-03.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
 • อุทัยธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

 • ชัยนาท ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • นครนายก  ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • นครปฐม ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • นนทบุรี  ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 21.00-04.00 น. น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • ปทุมธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 21.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • เพชรบุรี  ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • สมุทรปราการ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 21.00-04.00 น. น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • สมุทรสาคร ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • สุพรรณบุรี  ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ชัยภูมิ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
 • บึงกาฬ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • ยโสธร ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • หนองคาย ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น.เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
 • อุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น.เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

ภาคใต้

 • ตรัง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-03.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
 • พัทลุง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-03.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้   
 • ยะลา ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • ระนอง อความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • สงขลา อความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
 • สุราษฎร์ธานี อความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็ก 19 จังหวัด ขอความร่วมมือ "งดออกจากบ้าน" กลางคืน-เช้ามืด

กลับขึ้นด้านบน