อัปเดต 23 จว. ขอความร่วมมือ "งดออกจากบ้าน" กลางคืน-เช้ามืด

อัปเดต 23 จว. ขอความร่วมมือ "งดออกจากบ้าน" กลางคืน-เช้ามืด

อัปเดต 23 จว. ขอความร่วมมือ "งดออกจากบ้าน" กลางคืน-เช้ามืด

รูปข่าว : อัปเดต 23 จว. ขอความร่วมมือ "งดออกจากบ้าน" กลางคืน-เช้ามืด

ศบค.มท.แจ้งอัปเดต 23 จังหวัด ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานตามเวลาที่กำหนด เว้นมีเหตุจำเป็น

วันนี้ (3 พ.ค.2564) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงหมาดไทย (ศบค.มท.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยข้อมูลจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด 23 จังหวัด (ข้อมูล ณ 2 พ.ค. เวลา 18.00 น.) ดังนี้

ภาคเหนือ

 • แพร่ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 03.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • อุทัยธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

 • ชัยนาท ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • นครนายก ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • นครปฐม ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • นนทบุรี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 21.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • ปทุมธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 21.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • เพชรบุรี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • ราชบุรี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • สมุทรปราการ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 21.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • สมุทรสาคร ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • สุพรรณบุรี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ชัยภูมิ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • บึงกาฬ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • ยโสธร ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • หนองคาย ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
 • อุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 23.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

ภาคใต้

 • ตรัง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 22.00 - 03.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • พัทลุง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 24.00 - 03.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • ยะลา ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 22.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • ระนอง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 22.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • สงขลา ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 22.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 • สุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 22.00 - 04.00 น.  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน