รัฐบาลผลักดันจัดการทรัพยากรแร่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลผลักดันจัดการทรัพยากรแร่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลผลักดันจัดการทรัพยากรแร่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปข่าว : รัฐบาลผลักดันจัดการทรัพยากรแร่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม

"พล.อ.ประวิตร" ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารทรัพยากรแร่แห่งชาติ เน้นเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน เอกชน มีส่วนร่วมบริหารจัดการแร่ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (3 พ.ค.2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ หรือ คนร.ครั้งแรกประจำปี 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลกับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมบริหารจัดการแร่ของประเทศ

 

พร้อมเห็นชอบกำหนดพื้นที่ในท้องที่ อ.เมืองพังงา คุระบุรี ตะกั่วป่า กะปง ท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เป็นเขตสำหรับดำเนินการสำรวจการทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่

รวมทั้งเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมเหมืองแร่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมให้ผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ตระหนักถึงการประกอบกิจการเหมืองแร่ที่ดี คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและประชาชน

 

ทั้งนี้ในการประชุม พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนต้องมองปัญหาในภาพรวมอย่างรอบด้าน เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ให้เป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนร่วมด้วย และต้องให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการแร่ เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจ ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน