เช็กคุณสมบัติรับสิทธิ "คนละครึ่ง" เฟส 3 ครอบคลุม 31 ล้านคน

เช็กคุณสมบัติรับสิทธิ "คนละครึ่ง" เฟส 3 ครอบคลุม 31 ล้านคน

เช็กคุณสมบัติรับสิทธิ "คนละครึ่ง" เฟส 3 ครอบคลุม 31 ล้านคน

รูปข่าว : เช็กคุณสมบัติรับสิทธิ "คนละครึ่ง" เฟส 3 ครอบคลุม 31 ล้านคน

กระทรวงการคลัง เปิดเงื่อนไขร่วม 3 โครงการ มาตรการดูแล-เยียวยา COVID-19 ระยะ 2 ช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค.นี้ "คนละครึ่งเฟส 3" คนเคยได้รับสิทธิแล้วเข้าร่วมได้ รับวงเงิน 3,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน

วันนี้ (6 พ.ค.2564) น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมออกมาตรการเพื่อเยียวยาผลกระทบ COVID-19 ให้กับประชาชน โดยเพิ่มเงินให้กับผู้ที่อยู่ในโครงการเราชนะ ครอบคลุม 33.2 ล้านคน

สำหรับผู้ที่อยู่ในโครงการแล้ว จะได้รับวงเงินอีกคนละ 2,000 บาท โดยเพิ่มวงเงินให้สัปดาห์ละ 1,000 บาท ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงเดือน พ.ค.นี้ และใช้จ่ายได้ถึงเดือน มิ.ย.นี้

ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิโครงการ ม.33 เรารักกันอยู่แล้ว 8.1 ล้านคน จะได้รับวงเงินอีกคนละ 2,000 บาท เพิ่มวงเงินให้สัปดาห์ละ 1,000 บาท ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ใช้จ่ายได้ถึงเดือน มิ.ย.2564

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน จะเร่งเสนอ ครม. โดยพรุ่งนี้ (7 พ.ค.) คาดว่าจะมีการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ก่อนเสนอ ครม.ภายในสัปดาห์หน้า

3 โครงการ มาตรการระยะ 2 

ส่วนมาตรการระยะที่ 2 เพื่อดูแลประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งออกมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย เมื่อสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย คือ

โครงการเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเยียวยากลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 16.15 ล้านคน ให้วงเงินสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรประจำตัวประชาชน ไปใช้ที่ร้านธงฟ้า ร้านค้า ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวนคนละ 200 บาทต่อเดือน (1,200 บาทตลอดโครงการ) ระยะเวลา 6 เดือน คือ ก.ค.-ธ.ค.2564

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ภาครัฐร่วมจ่าย 50% ไม่เกินคนละ 150 บาทต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน (ก.ค.-ก.ย.64) และไม่เกินคนละ 1,500 บาท (ต.ค.-ธ.ค.64) โดยเตรียมรองรับประชาชน 31 ล้านคน จากเดิมมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งระยะที่ 1 และ 2 รวม 15 ล้านคน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่ง ครม.อนุมัติหลักการแล้ว ได้วงเงินสิทธิคนละ 3,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยร่วมโครงการในระยะที่ 1 และ 2 ยังสามารถเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 3 ได้ ส่วนผู้ที่ไม่เคยร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

คนละครึ่งประเมินไว้ 31 ล้านคน จากเดิม 15 ล้านคน พยายามให้ทุกคนที่ต้องการร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมอย่างครบถ้วน

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รัฐสนับสนุน e-Voucher ค่าซื้อสินค้า ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการกับผู้ประกอบการจด VAT ไม่เกินคนละ 5,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกินคนละ 7,000 บาท (การใช้จ่ายที่จะได้รับ e-Voucher ช่วง ก.ค.-ก.ย.64 และการใช้ e-Voucher ส.ค.-ธ.ค.64)

สำหรับมาตรการระยะ 2 จะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 51 ล้านคน คาดว่ามีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากกว่า 400,000 ล้านบาท ซึ่งจะเร่งพิจารณาเสนอโครงการต่อไป

โครงการที่ออกมาพร้อมกัน จะให้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ ยกตัวอย่างถ้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ก็ไม่สามารถสมัครคนละครึ่งได้ หรือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมคนละครึ่งได้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวดี! ครม.แจกเงินเยียวยาโควิด "เราชนะ-ม.33" ได้อีกคนละ 2 พัน 

 

กลับขึ้นด้านบน