ปิดโรงงานห้องเย็น จ.สมุทรสาคร หลังคนงานติดเชื้อ 39 คน

ปิดโรงงานห้องเย็น จ.สมุทรสาคร หลังคนงานติดเชื้อ 39 คน

ปิดโรงงานห้องเย็น จ.สมุทรสาคร หลังคนงานติดเชื้อ 39 คน

รูปข่าว : ปิดโรงงานห้องเย็น จ.สมุทรสาคร หลังคนงานติดเชื้อ 39 คน

ผู้ว่าฯสมุทรสาครสั่งปิดโรงงานห้องเย็นและแปรรูปอาหาร ใน ต. ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 พ.ค.64 หลังพบคนงานติด COVID-19 จำนวน 39 คน จากพนักงานที่มีทั้งหมด 69 คน

วันนี้ (8 พ.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาคร  สั่งปิดโรงงานห้องเย็นในพื้นที่ ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ประกอบกิจการห้องเย็นและสัตว์น้ำแปรรูป หลังพบพบพนักงานติดเชื้อ COVID - 19 จำนวน 39 คน จากพนักงานที่มีทั้งหมด 69 ราย ( 56.62%)

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19  จึงพบสถานการณ์ระบาดในโรงงานดังกล่าว ในขณะที่ผู้ไม่พบเชื้อยังคงเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีโอกาสติดเชื้อได้

นอกจากนี้สถานประกอบการแห่งนี้ เป็นสถานที่กระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปยังสถานประกอบการแห่งอื่น ๆ หากปล่อยให้ดำเนินกิจการต่อไป อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปยังสถานที่อื่นๆในวงกว้าง จนยากต่อการควบคุมโรค จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหายร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

กลับขึ้นด้านบน