กองทัพไทยตั้งครัวประกอบอาหารแจกชุมชนบ้านขิง

กองทัพไทยตั้งครัวประกอบอาหารแจกชุมชนบ้านขิง

กองทัพไทยตั้งครัวประกอบอาหารแจกชุมชนบ้านขิง

รูปข่าว : กองทัพไทยตั้งครัวประกอบอาหารแจกชุมชนบ้านขิง

กองทัพไทยลงพื้นที่บ้านขิง เขตบางแค แจกสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนพื้นที่ 3 มื้อ จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

วันนี้(8 พ.ค.2564) พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ระบุว่า พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จึงสั่งการให้กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประชาชนในชุมชนบ้านขิง เขตบางแค

 

พล.ท.อรรถนพ ลาภชุ่มศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหารและคณะ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านขิง เขตบางแค เพื่อรับทราบปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

พร้อมเตรียมประกอบอาหารแจกจ่าย ให้กับประชาชนในชุมชนวันละ 3 มื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการออกมาพบปะกันภายในชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.เป็นต้นไป

 

นอกจากนี้จะมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ข้าวสาร น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่มให้กับผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบและนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามบ้านพักอาศัยซึ่งมีจำนวน 250 ครัวเรือน

 

สำหรับชุมชนบ้านขิง ปัจจุบันมีบ้านพักที่มีลักษณะเป็นชุมชนแออัดและอยู่ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 140 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรที่อาศัยในชุมชนกว่า 1,500 คน ซึ่งปัจจุบันตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว จำนวน 85 คน และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งได้รับการกักตัวอยู่ที่บ้านอีกจำนวน 120 คน ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนบ้านขิงไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน