สารกัญชาในไม้สมุนไพร "พังแหร" กับการค้นพบครั้งแรกของโลก

สารกัญชาในไม้สมุนไพร "พังแหร" กับการค้นพบครั้งแรกของโลก

สารกัญชาในไม้สมุนไพร "พังแหร" กับการค้นพบครั้งแรกของโลก

รูปข่าว : สารกัญชาในไม้สมุนไพร "พังแหร" กับการค้นพบครั้งแรกของโลก

ไม้สมุนไพรพื้นบ้าน "พังแหร" ที่คนไม่รู้จักมากนัก กับการริเริ่มค้นคว้าวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ครั้งแรกของโลกและครั้งแรกของไทย

“พังแหร” ชื่อพืชสมุนไพรยืนต้นชนิดหนึ่ง ในกลุ่มพืชวงศ์กัญชา เป็นไม้เบิกนำตามธรรมชาติพบทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เสื่อมโทรม มีถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ในเขตร้อนของเอเชีย

ทุกส่วนของพืชมีรายงานการว่า ใช้ประโยชน์พื้นบ้านอย่างน่าสนใจ เกี่ยวกับการรักษาการติดเชื้อ ด้วยลักษณะดังกล่าว จึงเป็นที่มาให้ ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผุดไอเดียจากข้อมูลชีววิทยาของพืชดังกล่าว

ทั้งจากข้อมูลทางอนุกรมวิธาน ชีวโมเลกุล พฤกษเคมี และพฤกษศาสตร์พื้นบ้านมาตั้งโจทย์วิจัย ร่วมกับ เภสัชกร รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.กีรติ ตันเรือน และผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนายมานพ ผู้พัฒน์ นักวิชาการป่าไม้ หอพรรณไม้กรมอุทยานแห่งชาติฯ

 

ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย จนทำให้ทราบว่าสารสำคัญทางพฤกษเคมีของพืชแต่ละส่วน และฤทธิ์ทางชีวภาพนั้น สอดคล้องกันกับการใช้ประโยชน์ ในการรักษาการติดเชื้อในภูมิปัญญาพื้นบ้าน

โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินหายใจของคน ซึ่งความพิเศษของเชื้อที่ใช้ทดลองทั้งหมดนั้น เป็นสายพันธุ์ดื้อยา ตามการเฝ้าระวังขององค์การอนามัยโลก (WHO) และที่ได้มีการค้นพบกันครั้งแรกก็คือ สารแคนนาบินอยด์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ สารกัญชา โดยสามารถทำการแยกสารและตรวจพบทั้ง THC, CBD และ CBN จากส่วนของช่อดอก

 

นับเป็นครั้งแรกของไทยและของโลก ที่มีการรายงานข้อมูลดังกล่าว โดยได้รับการตอบรับตีพิมพ์จากวารสารชั้นนำ ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และการแพทย์อย่าง PeerJ ของสหรัฐอเมริกาแล้ว ทั้งนี้ทีมวิจัยของเรา และ สวก. ยังได้เตรียมการรายงานข้อมูลตีพิมพ์สำคัญอีกหลายส่วน ตลอดจนการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่สำคัญในอนาคตจากไม้สมุนไพรไทยชนิดนี้ต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน