กทม.เปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19

กทม.เปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19

กทม.เปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19

รูปข่าว : กทม.เปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อร่วมสู้ภัย COVID-19

วันนี้ (11 พ.ค.2564) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลากหลายด้าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์จึงเปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • จิตอาสาด้านการรักษาพยาบาล
  • จิตอาสาด้านให้คำปรึกษาแนะนำผ่านสายด่วน 1669
  • จิตอาสาด้านบริการอาหาร
  •  จิตอาสาด้านรับบริจาค
  • จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์
  • จิตอาสาด้านบริการทั่วไป

สำหรับคุณสมบัติของจิตอาสาจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และผ่านการคัดกรองตามแบบสอบถามคัดกรอง BKK COVID-19 ผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 11 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ และสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 

 

กลับขึ้นด้านบน