"ก้าวไกล" เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ ป.อาญา

"ก้าวไกล" เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ ป.อาญา

"ก้าวไกล" เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ ป.อาญา

รูปข่าว : "ก้าวไกล" เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ ป.อาญา

พรรคก้าวไกล เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ ป.อาญา เพิ่มความผิดกรณีเจ้าหน้าที่บิดเบือนกฎหมาย ยกโมเดลกฎหมายเยอรมนีมาปรับแก้

วันนี้ (12 พ.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรังสิมันต์ โรม และและนายวรภพ วิริยะโรจน์​ ส.ส.พรรคก้าวไกล เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ ป.อาญา หรือกฎหมายเอาผิดกับเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม กรณีที่บิดเบือนกฎหมาย หวังเป็นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ

โดยยึดโมเดลประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนีมาปรับใช้ ซึ่งเป็นแก้โดยการเพิ่มความผิดเพิ่มฐานความผิดใหม่ 3 ความผิด กรณีเจ้าหน้าที่บิดเบือนกฎหมาย ที่เกิดความเสียหายต่อประชาชนและกระบวนการยุติธรรม ส่งผลต่อความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม

และเชื่อว่าหากผ่านกฎหมายได้จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ก่อนยืนยันการแก้กฎหมายไม่ได้เป็นการแก้แค้นใดในกระบวนการยุติธรรม

ชี้กรณี "ร.อ.ธรรมนัส" อาจบิดเบือนกฎหมาย

พร้อมกันนี้ ยังได้ยกตัวอย่างกรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ คำร้อง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่สิ้นสถานะ ส.ส. และความเป็นรัฐมนตรี ทั้งที่ ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่าเคยติดคุกคดียาเสพติดของศาลออสเตรเลีย แต่ศาลได้อ้างอิงถึงอำนาจอธิปไตยที่คำพิพากษาของรัฐอื่นไม่มีผลต่อรัฐไทย

โดยนายรังสิมันต์เห็นว่าเป็นปัญหาที่อาจเป็นการบิดเบือนกฎหมาย รวมถึงการใช้กฎหมายต่อผู้เรียกร้องการปฏิรูปสถาบัน ในการประกันตัวผู้ถูกกล่าวหา

ทั้งนี้ มีการกำหนดในร่างกฎหมาย 3 ฐานความผิดนั้น กำหนดนิยามความหมายของคำว่า "การบิดเบือนกฎหมาย" หมายความว่า การที่เจ้าพนักงานในตำแหน่งหน้าที่การยุติธรรมจงใจใช้กฎหมายโดยไม่คำนึงถึงขอบเขตของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

นิติวิธีการใช้การตีความการตีความทางกฎหมายอันเป็นที่ยอมรับเจตนารมณ์หรือคุณธรรมทางกฎหมาย ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่อันมีที่มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีหรือคู่ความฝ่ายใด

ส.ส.ก้าวไกล เตรียมเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย

เพิ่มมาตรา 200/1 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนกระทำการเป็นการบิดเบือนกฎหมายในการสอบสวนและการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีด้วยการทำความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง

หรือไม่ฟ้องคดีหรือทำความเห็นในคดีอย่างอื่นอันมีผลกระทบต่อการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง คดีไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหาต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการกระทำการบิดเบือนกฎหมายในการพิจารณาคดี การทำคำสั่งรับหรือไม่รับฟ้อง คำสั่งพิพากษาหรือชี้ขาดตัดสินคดี หรือการทำคำสั่งคำร้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายแก่ผู้เสียหายผู้ต้องหา

หรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 3-20 ปี และกระบวนการเสนอร่างกฎหมาย หลังจากนี้ จะมีการเข้าชื่อของ ส.ส.พรรคก้าวไกล เพื่อเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา

กลับขึ้นด้านบน