กลาโหมปรับลดงบฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กลาโหมปรับลดงบฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กลาโหมปรับลดงบฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

รูปข่าว : กลาโหมปรับลดงบฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กระทรวงกลาโหมปรับลดงบประมาณปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้รัฐบาลนำงบประมาณไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์COVID-19 แต่ยังคงความพร้อมปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ

วันนี้(18 พ.ค.2564) พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุถึงกรณีพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ตั้งข้อสังเกตการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 ของกระทรวงกลาโหมที่ได้มากกว่ากระทรวงสาธารณสุขว่า กองทัพพร้อมชี้แจงข้อมูลถึงเหตุผลความจำเป็นตามกระบวนพิจารณาของรัฐสภาที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564

 

กระทรวงกลาโหมมีภารกิจหลักในการป้องกันประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถานการณ์COVID-19 ที่กำลังระบาดในวงกว้างและเป็นความท้าทายร่วมกันของทุกฝ่ายที่ต้องหันหน้าช่วยเหลือกัน

 

กระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพ ตระหนักถึงภาระงบฯของรัฐบาล ที่จำเป็นต้องนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมมีส่วนร่วมพิจารณาปรับลดงบประมาณในภาพรวมของทุกเหล่าทัพลงกว่า 18,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2563 และในปี 2564

กระทรวงกลาโหมก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงกว่าปี 2563 อีกกว่า 17,200 ล้านบาท จนมาถึงปีงบประมาณ 2565

 

สำหรับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วงเงินทั้งสิ้น 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 5.66 โดยกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด 5 อันดับคือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม และกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณ 203,282 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทัพบก 99,376.8 ล้านบาท กองทัพเรือ 41,307.4 ล้านบาท กองทัพอากาศ 38,404.8 ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย 14,580.1 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9,197.2 ล้านบาท สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 415.7ล้านบาท

ตามไทม์ไลน์ของสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน จากนั้นจะตามด้วยญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

กลับขึ้นด้านบน