รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

รูปข่าว : รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

พล.อ.ประวิตร สั่งกองทัพ ผู้ว่าฯทั่วประเทศ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังจัดการน้ำทั่วประเทศดูแลประชาชน พร้อมกำหนด 10 มาตรการรับมือฤดูฝนประจำปี 2564 ทั้งคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และฝนน้อยกว่าค่าปกติ

วันนี้ (19 พ.ค.2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงจัดการน้ำทั่วประเทศ 

 

พล.อ.ประวิตรระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อ 10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2564 เช่น การขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา ,เตรียมความพร้อมและวางแผนเครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ

รวมถึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน 10 มาตรการรับมือฤดูฝน เน้นให้เกิดการเชื่อมโยงผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

รวมถึงกำชับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ การใช้น้ำ ลดการสูญเสียน้ำให้มากที่สุด

 

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ และแนวคันป้องกันน้ำโดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวมถึงให้มีการสร้างการรับรู้ทั้ง 10 มาตรการ อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนพร้อมรับมือและให้การสนับสนุนร่วมไปกับภาครัฐ

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน