ฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม มิ.ย.นี้

ฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม มิ.ย.นี้

ฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม มิ.ย.นี้

รูปข่าว : ฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม มิ.ย.นี้

กระทรวงแรงงาน เตรียมฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนระบบประกันสังคมมาตรา 33 เริ่มจาก กทม. ตามด้วย 9 จังหวัดเศรษฐกิจ

วันนี้ (19 พ.ค.2564) กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดสรรวัคซีน COVID-19 ให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อฉีดให้กับแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ในระยะแรก จำนวน 6 ล้านโดส กระทรวงแรงงานจึงจัดทำแผนกระจายวัคซีน ดังนี้ แบ่งเป็นในเดือน มิ.ย. จำนวน 1.5 ล้านโดส ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเดือน ก.ค. จำนวน 4.5 ล้านโดส แบ่งเป็นฉีดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1.5 ล้านโดส และในพื้นที่ 9 จังหวัดเศรษฐกิจ คือ สมุทรปราการ ชลบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม เชียงใหม่ ระยอง และฉะเชิงเทรา อีก 3 ล้านโดส

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานครไว้ จำนวน 45 จุด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้ประชุมร่วมกับสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม 12 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน โดยให้สถานประกอบการแจ้งรายชื่อผู้ต้องการฉีดวัคซีนลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม และประสานภาคเอกชนหาสถานที่

ก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงานได้สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนผ่านระบบ Web-Service โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ประสงค์จะฉีดวัคซีนมากถึงร้อยละ 80

กลับขึ้นด้านบน