เดินทางเข้า "เชียงราย" ไม่ตรวจโควิด-ฉีดวัคซีนไม่ครบ กักตัว 14 วัน

เดินทางเข้า "เชียงราย" ไม่ตรวจโควิด-ฉีดวัคซีนไม่ครบ กักตัว 14 วัน

เดินทางเข้า "เชียงราย" ไม่ตรวจโควิด-ฉีดวัคซีนไม่ครบ กักตัว 14 วัน

รูปข่าว : เดินทางเข้า "เชียงราย" ไม่ตรวจโควิด-ฉีดวัคซีนไม่ครบ กักตัว 14 วัน

"เชียงราย" ออกคำสั่งฉบับใหม่ ให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หากไม่ได้ตรวจ COVID-19 ภายใน 72 ชั่วโมง หรือไม่ได้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ต้องกักตัว 14 วันในที่พักอาศัยเริ่มมีผลพรุ่งนี้ (21 พ.ค.)

วันนี้ (20 พ.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟชบุ๊กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (สสจ.) ราย งานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 คน (ข้อมูล 19 พ.ค.) รวมผู้ติดเชื้อสะสม 539 คน แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัด 412 คน และต่างจังหวัด 127 คน รักษาหายแล้ว 472 คนกำลังรักษา 63 คน เสียชีวิตสะสม 4 คน ผู้ติดเชื้อสะสม 539 คน 

นอกจากนี้นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ยังลงนามในคำสั่งคณะกรรมการคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 40/2564 เรื่องกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือ กรุงเทพ มหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หากเข้าพื้นที่ จ.เชียงราย จะต้องมีผลการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT PCR หรือ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม โดยให้ผู้เดินทางดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

คำสั่งดังกล่าว ระบุว่า กรณีผู้เดินทางไม่มีผลตรวจเชื้อ COVID-19 หรือยังไม่ได้รับวัคซีน COVID-19 ครบตามจำนวน หากผู้เดินทางไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย ให้กักกันตัวในสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ (Local Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย

สำหรับผู้เดินทางที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จ.เชียงราย ต้องกักกันตนเองอย่างเข้มข้นที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย

หากผู้ใดหรือสถานประกอบการใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
20,000 บาท ตามมาตรา 51 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.นี้   

 

 

 

 กลับขึ้นด้านบน