ธปท.ระบุขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท ดูแลค่าเงินบาท ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะ

ธปท.ระบุขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท ดูแลค่าเงินบาท ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะ

ธปท.ระบุขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท ดูแลค่าเงินบาท ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะ

รูปข่าว : ธปท.ระบุขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท ดูแลค่าเงินบาท ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะ

ธปท.ชี้แจงกรณีขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท เป็นการขาดทุนสะสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ เช่น การดูแลเงินบาทไม่ให้ผันผวน แต่ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ

วันนี้ (21 พ.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องขาดทุนสะสมของแบงก์ชาติ มูลค่า 1.069 ล้านล้านบาท และนำมารวมเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ โดยอ้างถึงผลกระทบต่อผู้เสียภาษีอากรนั้น

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ขอเรียนว่ารายงานดังกล่าวเป็นการแสดงรายการงบการเงินของแบงก์ชาติ และเป็นธุรกรรมที่เกิดจากการทำหน้าที่ปกติของธนาคารกลาง ในการดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ

 

เช่น การดูแลอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้ผันผวนมากจนกระทบต่อการดำเนินงานภาคเอกชนและเศรษฐกิจ การดูแลสภาพคล่องในระบบการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น กำไรหรือขาดทุนที่จะปรากฏในงบดุลของธนาคารกลางจึงเป็นเรื่องปกติของการทำหน้าที่ตามพันธกิจ

ฐานะการเงินของธนาคารกลางเป็นผลจากการทำหน้าที่ตามพันธกิจ ซึ่งในแต่ละปีอาจเกิดกำไรและขาดทุน เช่น จากการตีราคาสินทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท และจากต้นทุนการออกพันธบัตรเพื่อดูดซับสภาพคล่อง เป็นต้น ซึ่งตัวเลข 1.069 ล้านล้านบาท เป็นผลการขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นหลายปีไม่ใช่ของปีนี้ปีเดียว

หนี้สินในงบการเงินของแบงก์ชาติ ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันทั่วโลก ตามนิยามของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่กำหนดมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน เพื่อการเปรียบเทียบและติดตามการทำนโยบายของสมาชิก

กลับขึ้นด้านบน