ชาวเลราไวย์เสนอฟื้นโครงการ "ปลาแลกข้าว" บรรเทาผลกระทบโควิด

ชาวเลราไวย์เสนอฟื้นโครงการ "ปลาแลกข้าว" บรรเทาผลกระทบโควิด

ชาวเลราไวย์เสนอฟื้นโครงการ "ปลาแลกข้าว" บรรเทาผลกระทบโควิด

รูปข่าว : ชาวเลราไวย์เสนอฟื้นโครงการ "ปลาแลกข้าว" บรรเทาผลกระทบโควิด

สถานการณ์ COVID-19 ทำให้กลุ่มชาวเลราไวย์ จ.ภูเก็ต เกือบทั้งหมดกลับมายึดอาชีพประมงแทน แต่ก็ยังพบปัญหาไม่สามารถกระจายสินค้าออกได้ เนื่องจากมาตรการเข้า - ออกจังหวัดที่เข้มงวด ทำให้รายได้ลดลงขาดแคลนข้าวสาร จึงเสนอให้รื้อฟื้นโครงการปลาแลกข้าวเพื่อบรรเทาปัญหา

ชาวเลราไวย์ต้องจอดลอยลำเรือหางยาวที่ใช้สำหรับออกเรือจับปลาและเรือท่องเที่ยวเพื่อรอเวลาให้บริการ เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกเดือน เม.ย. ชาวเลเกือบทั้งหมดที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวกลับมายึดอาชีพประมงแทน แต่ขณะนี้เกิดปัญหาไม่สามารถกระจายสินค้าออกไปขายได้ เนื่องจากทางจังหวัดมีมาตรการเข้า - ออกที่เข้มงวดจึงทำให้รายได้ลดลง

แกนนำชาวเลราไวย์ กล่าวว่า แม้จะสามารถออกหาปลาทำประมงได้แต่ยังขาดแคลนข้าวสาร จึงประสานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสานต่อโครงการปลาแลกข้าว เหมือนที่เคยทำเมื่อปีก่อนเพื่อบรรเทาปัญหา อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลตำบลราไวย์ได้นำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ชาวเลในพื้นที่แล้ว

ขณะเดียวกัน ในระยะยาว จ.ภูเก็ต มีโครงการจ้างงานกว่า 15,000 อัตรา เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือน ก.ค.นี้ และยังอยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ตามเป้าหมายกว่า 400,000 คน ซึ่งกลุ่มชาวเลราไวย์ ส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว

กลับขึ้นด้านบน