ล้างเมืองหาดใหญ่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวหลัง COVID-19

ล้างเมืองหาดใหญ่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวหลัง COVID-19

ล้างเมืองหาดใหญ่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวหลัง COVID-19

รูปข่าว : ล้างเมืองหาดใหญ่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวหลัง COVID-19

แม่ทัพภาคที่ 4 ผนึกกำลังทุกภาคส่วน รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่ สนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เต็มรูปแบบ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

วันนี้(29 พ.ค.2564) พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดโครงการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี 2564 ณ ลานจตุรัสนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมปล่อยขบวนคาราวานล้างเมือง 15 ชุดปฏิบัติการ 

ภายใต้กิจกรรม “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2564 เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ สถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างจิตสำนึก และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19

 

รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองหาดใหญ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในอนาคต ซึ่งการจัดกิจกรรมล้างเมืองหาดใหญ่ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำความสะอาด รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ยามที่บ้านเมืองประสบกับวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19  ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ในฐานะส่วนราชการ ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ประชาชน

 

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชน เพื่อให้เทศบาลนครหาดใหญ่มีความสะอาด และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID- 19

ขอให้ประชาชนได้มีความมั่นใจในมาตรการของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นเมืองการค้า เมืองเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของ จ.สงขลา และภาคใต้ตอนล่าง

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน