“มงคลกิตติ์” ชี้รัฐบาลก่อหนี้ท่วม จี้หั่นงบฯ 3 เหล่าทัพ แบ่งซื้อวัคซีน

“มงคลกิตติ์” ชี้รัฐบาลก่อหนี้ท่วม จี้หั่นงบฯ 3 เหล่าทัพ แบ่งซื้อวัคซีน

“มงคลกิตติ์” ชี้รัฐบาลก่อหนี้ท่วม จี้หั่นงบฯ 3 เหล่าทัพ แบ่งซื้อวัคซีน

รูปข่าว : “มงคลกิตติ์” ชี้รัฐบาลก่อหนี้ท่วม จี้หั่นงบฯ 3 เหล่าทัพ แบ่งซื้อวัคซีน

“มงคลกิตติ์” ไม่รับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 แนะชะลองบฯ 3 เหล่าทัพ ใช้ซื้อวัคซีนแทน

วันนี้ (1 มิ.ย.2564) ที่ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้ร่วมอภิปรายโดยกล่าวถึงเสถียรภาพการเงินประเทศ มีทุนสำรองระหว่างประเทศ 8,767,975.22 ล้านบาท ณ วันที่ 30 เม.ย.2564 ไทยมีหนี้สาธารณะ 8,472,186.98 ล้านบาท คิดเป็น 54.3% ต่อ GDP ณ วันที่ 30 มี.ค.2564 ถ้า ณ วันนี้ 2 เดือนแล้วน่าจะมากกว่าอีก 3.88 แสนล้านบาท ซึ่งสถานะการเงินของไทย ณ วันนี้ไทยเราติดลบอยู่ 1.141 ล้านล้านบาท

จากงบฯ ปกติ ปี 63 เราตั้งไว้ 3.2 ล้านล้านบาท ขาดดุล 469,000 ล้านบาท เก็บได้จริง 2.391 ล้านล้านบาท งบฯ ปี 64 ตั้งไว้ 3.285 ล้านล้านบาท ขาดดุลไป 623,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะขาดดุลมากกว่านี้ เพราะเราประมาณการจากรายได้ 2.677 ล้านล้านบาท ซึ่งขาดอีก 4 เดือน งบฯ ปี 65 ตั้งไว้ 3.1 ล้านล้านบาท ขาดดุลไป 7 แสนล้านบาท ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเก็บภาษีได้ประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเก็บได้

 

2 ปี รัฐบาลใช้เงินปกติไป 9.585 ล้านล้านบาท ใช้เงินกู้ 1.5 ล้านล้านบาท คาดว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2565 จะใช้เงินไปกว่า 11.085 ล้านล้านบาท น่าจะเป็นไปได้ว่าปลายปี 2564 รัฐบาลรอบ 2 จะขอสภาฯ แก้ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ขยับเพดานกู้เงินขึ้นไปอีกจาก 60% เป็น 80% เหมือนสหรัฐฯ

ผมขอตั้งฉายาให้รัฐบาลว่า รัฐบาลชักหน้าไม่ถึงหลัง

เพราะ 3 ปีงบประมาณที่ผ่านมา รัฐบาลใช้เงินไปกว่า 9.85 ล้านล้านบาท ขณะที่การจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 7.793 ล้านล้านบาท ขาดดุลปกติ 1.792 ล้านล้านบาท บวก พ.ร.ก.กู้เงิน 1.5 ล้านล้านบาท รวมแล้วรัฐบาลกู้เงินไปกว่า 3.292 ล้านล้านบาท ภายใน 2 ปี ปัญหาคือ รายรับไม่พอรายจ่าย

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า งบประมาณปี 65 เป็นการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในส่วนของกระทรวงกลามโหมสามารถลดงบฯ ของ 3 เหล่าทัพได้มากกว่า 3-4 หมื่นล้านบาท ซึ่งสามารถเอาไปซื้อวัคซีนแจกประชาชนหรือซื้อคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน 12 ล้านคน

ซึ่ง กองทัพบก ควรตัดงบประมาณยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 2,978.277 ล้านบาท เพราะไม่มีรายละเอียด พร้อมทั้งควรชะลองบประมาณด้านยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญคุกคามทุกมิติ (การดำรงสภาพกองทัพ ,การเสริมสร้างกำลังกองทัพ ,โครงการเสริมสร้างหน่วย ,โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์ และโครงการเสริมสร้างกองทัพผูกพันข้ามปี) งบประมาณ 22,334.5 ล้านบาท

กองทัพเรือ วงเงิน 41,307.3944 ล้านบาท ควรชะลองบประมาณซื้ออาวุธ 14,612.79 ล้านบาท เพราะมีเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 รวมอยู่ด้วย

กองทัพอากาศ วงเงิน 38,404.7707 ล้านบาท ไม่มีรายละเอียด ควรชะลอยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญคุกคามทุกมิติ (การดำรงสภาพกองทัพ ,ดำรงสภาพกองทัพผูกพันข้ามปี ,เสริมสร้างกำลังกองทัพ ,การปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ)

สถานการณ์ทางการเงินของประเทศ มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไร้ทิศทางในการแก้ปัญหา ซึ่งในอนาคตอันใกล้ไม่แน่ใจว่าจะใช้หนี้ได้หมดหรือเปล่า ผมไม่สามารถรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ปี 65 ได้
กลับขึ้นด้านบน