ประภัตร เร่งคุม "ลัมปี สกิน" เปิดเกณฑ์เยียวยาวัว-ควาย ตาย

ประภัตร เร่งคุม "ลัมปี สกิน" เปิดเกณฑ์เยียวยาวัว-ควาย ตาย

ประภัตร เร่งคุม "ลัมปี สกิน" เปิดเกณฑ์เยียวยาวัว-ควาย ตาย

รูปข่าว : ประภัตร เร่งคุม "ลัมปี สกิน" เปิดเกณฑ์เยียวยาวัว-ควาย ตาย

รมช.เกษตรฯ เร่งคุมโรคลัมปี สกิน ยืนยันกระจายวัคซีนตามพื้นที่เสี่ยงก่อน สัปดาห์หน้าเข้าไทยอีก 3 แสนโดส พร้อมเปิดเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรกรณีวัว-ควาย ตาย ได้ไม่เกินรายละ 2 ตัว มากสุดตัวละ 22,000 บาท

วันนี้ (2 มิ.ย.2564) นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย​ประจำปี 2565 ประเด็นโรคลัมปี สกิน ซึ่งพบการแพร่ระบาดในโคและกระบือ ว่า โรคดังกล่าวเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นนานแล้ว ตั้งแต่ปี 2472 ในแอฟริกาแต่เพิ่งมาอุบัติใหม่ในไทยในปีนี้โดยเข้ามาในเอเชียปี 2562 และมาอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเวียดนามและเมียนมา เมื่อปี 2563

เมื่อทราบความเคลื่อนไหวของโรคดังกล่าว จึงได้เรียกประชุมปศุสัตว์และทำความเข้าใจโดยวัวจะมีอาการไข้สูง มีตุ่มขึ้นที่ผิวหนังลักษณะเหมือนฝีและแตก แต่รักษาได้

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งสกัดกั้นการแพร่ระบาด จึงมีคำสั่งห้ามนำสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา โดยปิดด่านตั้งแต่ ม.ค.จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม อาจมีการลักลอบเข้ามาโดยพบเชื้อดังกล่าวครั้งแรก ที่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เมื่อทราบว่าโรคนี้มีพาหะเป็นยุง ริ้นไร แมลงวัน จึงหยุดการเคลื่อนย้ายสัตว์ วัว ควายทั้งหมด หากจำเป็นให้ขอเฉพาะราย

โรคนี้ องค์การสุขภาพสัตว์โรคยืนยันว่า เป็นโรคที่รักษาหายใช้เวลา 30 วัน สามารถบริโภคเนื้อได้ ไม่ติดต่อถึงคน

ยันกระจายวัคซีนตามความเสี่ยงแพร่ระบาด

นายประภัตร กล่าวว่า เมื่อเกษตรกรเห็นอาการของสัตว์เลี้ยงก็ตกใจ เข้าใจว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ จึงสั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอทุกพื้นที่ ที่พบการระบาด Kick-Off รณรงค์ป้องกันและสกัดกั้นโรคลัมปี สกิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน โดยส่งสัตวแพทย์ลงพื้นที่ทุกจุด ให้ยา และวิตามิน

การลงพื้นที่ช่วงแรกพบการแพร่ระบาดเพียง 3,000 ตัว แต่ขณะนี้ได้ขยายเพิ่มขึ้นเพราะวัคซีนมาไม่ทัน และดูแลทำความสะอาดคอก และตัวสัตว์ยังไม่เพียงพอ ยืนยันว่า กรมปศุสัตว์ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อหยุดการแพร่ระบาด

ในวันนี้วัคซีน 60,000 โดสมาถึงไทย และได้รับการกระจายแล้ว ส่วนสัปดาห์จะเข้ามาอีก 300,000 โดส ยอมรับว่าอาจไม่เพียงพอ แต่มีแผนกระจายวัคซีน โดยตั้งคณะกรรมการที่มีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่และเอกชนร่วมพิจารณาจุดเสี่ยง เพื่อให้ได้รับการจัดสรรวัคซีนก่อน

เปิดเกณฑ์เยียวยาเกษตรกร

สำหรับวัวและกระบือที่เป็นโรคดังกล่าวและตายจะได้รับการชดเชยเยียวยาหรือไม่ รมช.เกษตรฯ ยืนยันว่าจะมีการเยียวยา โดยประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ รวมทั้งให้ท้องถิ่นช่วยเหลือจัดซื้อหาปัจจัยต่าง ๆ หากการแพร่เชื้อกระจายเพิ่มขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศโรคภัยพิบัติ

ทั้งนี้ ระเบียบการเยียวยากรณีวัวหรือกระบือตาย ให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 2 ตัว โดยวัวอายุน้อยกว่า 6 เดือน ชดเชยตัวละ 6,000 บาท ควายตัวละ 8,000 บาท

อายุมากกว่า 6 เดือน - 1 ปี วัวชดเชยตัวละ 12,000 บาท และควายตัวละ 14,000 บาท, อายุมากกว่า 1-2 ปี วัวชดเชยตัวละ 16,000 บาท และกระบือตัวละ 18,000 บาท, อายุมากกว่า 2 ปี วัวชดเชยตัวละ 20,000 บาท และควายตัวละ 22,000 บาท

ขอให้พี่น้องเกษตรกรถ่ายรูปวัวตายไว้ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่เป็นสักขีพยาน

นายประภัตร ยังเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตโค กระบือ เก็บเบี้ยตัวละ 400 บาท ชดเชยตายทุกกรณี 30,000 บาท ส่วนเจ้าของฟาร์ม หรือเกษตรกรที่มีวัวจำนวนมาก จะอำนวยสะดวกกรณีสั่งวัคซีนเข้ามาเองได้ โดยกรมปศุสัตว์จะฉีดวัคซีนให้ฟรี

กลับขึ้นด้านบน