"กรมการปกครอง" สำรวจคนตาบอดตกหล่นรักษาโควิด เหตุไร้บัตรประชาชน

"กรมการปกครอง" สำรวจคนตาบอดตกหล่นรักษาโควิด เหตุไร้บัตรประชาชน

"กรมการปกครอง" สำรวจคนตาบอดตกหล่นรักษาโควิด เหตุไร้บัตรประชาชน

รูปข่าว : "กรมการปกครอง" สำรวจคนตาบอดตกหล่นรักษาโควิด เหตุไร้บัตรประชาชน

กรมการปกครอง แจงกรณีคนตาบอดติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่มีบัตรประชาชน เข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐไม่ได้ ชี้ผู้ติดเชื้อไม่พบประวัติแจ้งเกิด ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน เร่งส่งนายทะเบียนตรวจสอบสัญชาติ เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน

กรณีสมาคมคนตาบอดไทย เรียกร้องให้รัฐเร่งช่วยเหลือคนตาบอดจำนวนหนึ่งที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ทำให้หน่วยงานรัฐไม่รับคนตาบอดไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 และรับไปรักษา หลังจากสมาคมฯ พบคนตาบอดติดเชื้อ 1 คน ต้องพาไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายสูง ส่วนอีก 1 คน ส่งไปตรวจหาเชื้อ ถ้าผลตรวจออกมาพบว่าติดเชื้อ ต้องส่งตัวไปรักษาเช่นเดียวกัน จึงขอให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือคนตาบอด ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ได้มีสิทธิเข้ารับการรักษา COVID-19  

วันนี้ (3 มิ.ย.2564) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำเอกสารชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้าน บุคคลอายุเกิน 70 ปี และบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย เช่น บุคคลพิการ จะขอมีบัตรก็ได้

กรมการปกครอง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว มีผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1,985,002 คน มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว  1,964,340 คน

พบผู้ติดเชื้อไม่เคยแจ้งเกิด-ไม่มีทะเบียนบ้าน

กรณีนี้กรมการปกครอง โดยศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อเร่งรัดให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นกลุ่มคนเปราะบาง (ผู้พิการทางสายตา) โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1.กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นบุคคลที่ยังไม่มีรายการในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก ด้วยการให้นายทะเบียนเดินทางไปรับคำร้องในพื้นที่ ตรวจสอบพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มชื่อ และรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.กรณีที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ 1 แล้ว หรือบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่แล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และประสานให้หน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกไปให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่กรณีเร่งด่วน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.การติดตามให้ความช่วยเหลือ ได้ติดต่อกับ นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เมื่อวานนี้ ( 2 มิ.ย.) เมื่อเวลา 11.30 น. และเวลา 13.00 น. นายพัฒน์ธนชัย แจ้งว่าไม่มีข้อมูลของบุคคลที่ประสบปัญหาดังกล่าว ทราบเพียงแต่ว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคยแจ้งการเกิดและไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ส่วนข้อมูลอื่น ๆ อาทิ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย สถานะของครอบครัว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ กรมการปกครองจะติดตามเรื่องและให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้คนตาบอด เหตุเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ

 

 

กลับขึ้นด้านบน