กองทัพบกกระจาย 15 พื้นที่สอบเข้า "เตรียมทหาร" ลดเสี่ยงติดเชื้อ

กองทัพบกกระจาย 15 พื้นที่สอบเข้า "เตรียมทหาร" ลดเสี่ยงติดเชื้อ

กองทัพบกกระจาย 15 พื้นที่สอบเข้า "เตรียมทหาร" ลดเสี่ยงติดเชื้อ

รูปข่าว : กองทัพบกกระจาย 15 พื้นที่สอบเข้า "เตรียมทหาร" ลดเสี่ยงติดเชื้อ

กองทัพบกจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ศบค. กระจายไปยังกองทัพภาคที่ 1-4 รวม 15 พื้นที่ ลดความแออัดและเลี่ยงการเดินทาง

วันนี้ (5 มิ.ย.2564) จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร

 

ซึ่งปีนี้มีผู้สมัครในส่วนของกองทัพบก 9,774 คน จึงปรับรูปแบบการสอบคัดเลือกให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. เพื่อให้การสอบคัดเลือกสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างดีที่สุด

 

โดยกองทัพบกกำหนดให้ดำเนินการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบทั่วไป) รอบแรกภาควิชาการ ในวันที่ 5 มิ.ย.2564 เวลา 13.00-17.00 น.โดยกระจายสนามสอบไปยังกองทัพภาคที่ 1-4 รวม 15 พื้นที่

 

เพื่อลดความแออัดหรือการรวมกลุ่ม เลี่ยงการเดินทาง ลดภาระให้กับผู้สมัครและครอบครัว ซึ่งจะประกาศผลสอบรอบแรกให้ทราบในวันที่ 20 มิ.ย. ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

ขณะที่ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการสอบนักเรียนเตรียมทหารในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้กำลังใจผู้เข้าสอบ ที่มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ อ.เมืองนครศรีธรรมราช และ มทบ.43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

พร้อมเน้นย้ำคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ท่ามกลางมาตรการการป้องกันโควิด-19 ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด เพื่อความอุ่นใจปลอดภัยของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง

กลับขึ้นด้านบน