กองกำลังผาเมืองวางกำลัง 130 ชุด สกัดลักลอบข้ามแดนไทย-เมียนมา

กองกำลังผาเมืองวางกำลัง 130 ชุด สกัดลักลอบข้ามแดนไทย-เมียนมา

กองกำลังผาเมืองวางกำลัง 130 ชุด สกัดลักลอบข้ามแดนไทย-เมียนมา

รูปข่าว : กองกำลังผาเมืองวางกำลัง 130 ชุด สกัดลักลอบข้ามแดนไทย-เมียนมา

กองกำลังผาเมืองจัดชุดปฏิบัติการกว่า 130 ชุดสกัดลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายบริเวณชายแดนไทย - เมียนมา เข้มงวดช่องทางท่าข้ามตามธรรมชาติที่คาดว่าจะใช้ในการลักลอบเข้าประเทศ

วันนี้ (6 มิ.ย.64) พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมืองได้เพิ่มมาตรการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมจัดกำลังลงพื้นที่เพื่อตรวจช่องทางท่าข้ามตามธรรมชาติที่คาดว่ากลุ่มขบวนการจะใช้ในการลักลอบเข้าประเทศ

 

ปัจจุบันมีการจัดชุดปฏิบัติการสกัดกั้นจากกำลังชายแดนกว่า 130 ชุด โดยเฉพาะด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่มีเขตติดต่อกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการและบ่อนการพนันส่งผลให้คนไทยบางส่วนมีความประสงค์ที่จะลักลอบเพื่อไปเล่นการพนันและทำงานในบ่อนการพนันหรือสถานบันเทิงดังกล่าว

จ.เชียงราย มีพื้นที่เพ่งเล็ง 9 เส้นทาง ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สาย อ.แม่จัน และ อ.เชียงแสน ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองจัดกำลังชุดปฏิบัติการสกัดกั้นจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จำนวน 108 ชุดเพื่อปฏิบัติการในพื้นที่

 

ขณะที่ ด้าน จ.เชียงใหม่ พบว่า มีพื้นที่เพ่งเล็ง 2 เส้นทางในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยเฉพาะ อ.เชียงดาว และ อ.ฝาง

ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองได้จัดชุดปฏิบัติการสกัดกั้น จำนวน 22 ชุดปฏิบัติการ ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ และ อ.เวียงแหง จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุด กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ดำเนินการสกัดกั้นแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 ถึงปัจจุบันพบว่า มีแรงงานชาวเมียนมาพยายามลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 398 คน ชาวลาว 58 คน ชาวจีน 41 คน 

 

จากข้อมูลยังพบอีกว่ามีผู้นำพาที่พยายามลักลอบนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติด้านชายแดน จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ จำนวน 37 คน ปัจจุบันดำเนินคดีกับผู้นำพาได้ 24 คดี คดีสิ้นสุดแล้ว 10 คดี อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 14 คดี

 

อย่างไรก็ ตามตลอดแนวชายแดนกว่า 933 กม.ใน 6 จังหวัด ที่กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ได้มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 97 จุด ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ตามช่องทางธรรมชาติ จำนวน 41 จุด และวางลวดหนาม จำนวน 128 ช่องทาง รวมระยะทาง 11,561 ม.

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อร่วมกันในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่พยายามลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการลดการแพร่บาดของโรค COVID – 19 ตามแนวชายแดน ได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

กลับขึ้นด้านบน