ผู้ว่าฯ ราชบุรี สั่งปิด รง.มาม่า บ้านโป่งติดโควิด 28 คน

ผู้ว่าฯ ราชบุรี สั่งปิด รง.มาม่า บ้านโป่งติดโควิด 28 คน

ผู้ว่าฯ ราชบุรี สั่งปิด รง.มาม่า บ้านโป่งติดโควิด 28 คน

รูปข่าว : ผู้ว่าฯ ราชบุรี สั่งปิด รง.มาม่า บ้านโป่งติดโควิด 28 คน

ผู้ว่าฯ ราชบุรี ประกาศปิดชั่วคราวโรงงานไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ระยะเวลา 14 วันเริ่ม 7-20 มิ.ย.นี้หลังพบพนักงานติดเชื้อ 28 คน และกักตัว 300 คนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

วันนี้ (7 มิ.ย.2564) นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในพื้นที่อ.บ้านโป่ง หลังพบพนักงานของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่พื้นที่ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง ติดเชื้อ COVID-19 รวม 28 คน

โดยทาง อ.บ้านโป่ง ร่วมกับ รพ.บ้านโป่ง และสำนักงานสาธารณสุข อ.บ้านโป่ง ได้กำหนดมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแล้ว หวั่นเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของ จ.ราชบุรี จึงเข้าสอบสวนโรคเพิ่มเติม สั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไว้ในโรงงานจำนวน 300 คน

นอกจากนี้ยังให้พนักงานในอาคารแผนกอื่น (กลุ่มเสี่ยงต่ำ) ต้องมารายงานตัวที่บริษัทฯ และรับคำสั่งกักตัวที่บ้าน 14 วัน โดยให้รพ.สต.แต่ละท้องที่ ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบล ติดตามอาการและให้คำแนะนำในการกักตัว

สำหรับคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2287/2564 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ จ.ราชบุรี

 

ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 158 หมู่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และยังพบการแพร่ระบาดในโรงงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกัน COVID-19 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี จึงมีคำสั่งดังนี้ ปิดบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7-20 มิ.ย.นี้

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปิดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ประเมิน หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องขยายระยะเวลาปิด ให้เสนอมาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า มาม่า 

 

 

กลับขึ้นด้านบน