สมาคม รพ.เอกชน เคาะราคากลาง "วัคซีนโมเดอร์นา" 2 เข็ม 3,800 บาท

สมาคม รพ.เอกชน เคาะราคากลาง "วัคซีนโมเดอร์นา" 2 เข็ม 3,800 บาท

สมาคม รพ.เอกชน เคาะราคากลาง "วัคซีนโมเดอร์นา" 2 เข็ม 3,800 บาท

รูปข่าว : สมาคม รพ.เอกชน เคาะราคากลาง "วัคซีนโมเดอร์นา" 2 เข็ม 3,800 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" ที่จะจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมเข็มละ 1,900 บาท รวมค่าวัคซีน และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว

วันนี้ (7 มิ.ย.2564) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีมติกำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" รวมครบโดส 2 เข็มในราคา 3,800 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัคซีน และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว โดยให้บริการสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ในอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาล

สำหรับราคาในการให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาดังกล่าว เป็นราคาสุทธิที่รวมต้นทุนวัคซีน อัตราค่าบริการของโรงพยาบาล และประกันวัคซีน COVID-19 ทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ ​สมาคมโรงพยาบาลเอกชนสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านองค์การเภสัชกรรมปริมาณรวม 10 ล้านโดส ซึ่งจะทยอยเข้ามาจำนวน 3 ครั้ง ล็อตแรก 4,000,000 โดส ช่วงเดือน ต.ค. 2564 และอีก 1,000,000 โดส ช่วงต้นปี 2565 และที่เหลือ 5,000,000 โดส จะทยอยเข้ามาต่อเนื่อง

นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ กรรมการบริหาร และผอ.การแพทย์โรงพยาบาลธนบุรี ระบุว่า มีประชาชนลงทะเบียนผู้สนใจวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นากับโรงพยาบาล จำนวน 1,000,000 คน

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน