เชียงใหม่ คลายล็อกนั่งกินในร้าน ห้างกลับมาเปิด-ปิดปกติ

เชียงใหม่ คลายล็อกนั่งกินในร้าน ห้างกลับมาเปิด-ปิดปกติ

เชียงใหม่ คลายล็อกนั่งกินในร้าน ห้างกลับมาเปิด-ปิดปกติ

รูปข่าว : เชียงใหม่ คลายล็อกนั่งกินในร้าน ห้างกลับมาเปิด-ปิดปกติ

เชียงใหม่ ผ่อนคลายมาตรการให้กิจการบางประเภท ทั้งกินอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ เว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิด-ปิดห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่งตามเวลาปกติ แต่ยังปิดกิจการบางประเภท ทั้งสถานบันเทิง ยิม ฟิตเนส โรงภาพยนตร์ เริ่มพรุ่งนี้

วันนี้ (8 มิ.ย.2564) ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอก เม.ย. ว่า จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 คน ยอดติดเชื้อสะสม 4,106 คน รักษาหายแล้ว 4,016 คน รักษาตัวอยู่ 64 คน เสียชีวิตสะสม 26 คน ขณะที่ยอดการจองฉีดวัคซีนอยู่ที่ 196,773 คน

เป็นวันที่ 7 ที่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคลายล็อกเพื่อดำเนินการกิจกรรมบางอย่าง

ขณะที่นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 63/2564 เรื่องผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว สืบเนื่องจากเดิมมีคำสั่งที่ 54/2564 เรื่องปิดสถานที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.2564 เป็นต้นมา

คลายล็อกบางกิจการ เริ่มพรุ่งนี้

นายกนก กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ จึงสมควรผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณี เพื่อให้ส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประชุมและมีมติในการออกคำสั่งดังนี้

1.ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 54/2564 และคำสั่งที่ 55/2564 เรื่องการกำหนดมาตรการใช้อาคารและสถานที่ ลงวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา

2. ให้ยังคงปิดสถานที่ดังต่อไปนี้

2.1 สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

2.2 โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร

2.3 โต๊ะสนุ๊ก บิลเลียต สถานที่เล่นโบลิ่ง

2.4 ร้านเกม ตู้เกม ร้านอินเทอร์เน็ต

2.5 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ ยิม ฟิตเนส

2.6 สถานที่สัก หรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

2.7 สถานบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ และโรงเรียนสอนเต้นรำ

3.มาตรการควบคุมกิจกรรมเสี่ยงและจำกัดเวลาปิดสถานที่

3.1 ร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มได้ภายในร้านตามกำหนดเวลาปกติ แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณของร้านทั้งภายในและพื้นที่ต่อเนื่อง

3.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น แต่งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

3.3 ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดโต้รุ่ง สถานที่จำหน่ายสินค้าเวลากลางคืน ถนนคนเดินที่มีลักษณะเป็นการประจำ ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติของสถานที่นั้น ๆ

ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโคติดต่อ พ.ศ.2558 แล้วแต่กรณี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

กลับขึ้นด้านบน