ศบค.เปิดเกณฑ์ท้องถิ่นซื้อวัคซีน ตามความจำเป็น

ศบค.เปิดเกณฑ์ท้องถิ่นซื้อวัคซีน ตามความจำเป็น

ศบค.เปิดเกณฑ์ท้องถิ่นซื้อวัคซีน ตามความจำเป็น

รูปข่าว : ศบค.เปิดเกณฑ์ท้องถิ่นซื้อวัคซีน ตามความจำเป็น

เลขาธิการ สมช.แจงหลักเกณฑ์ท้องถิ่นซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 เองต้องมีเหตุผลจำเป็นอยู่ในพื้นที่ระบาด หรือพื้นที่เศรษฐกิจ ท่องเที่ยวสำคัญ

วันนี้ (9 มิ.ย.2564) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศ ศบค.ฉบับล่าสุด ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลเอกชน และภาคเอกชน สามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตได้ว่า

สำหรับภาคเอกชนที่ต้องการจัดหาวัคซีนเอง ขณะนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นมียอดผู้ต้องการวัคซีน 3-5 ล้านคน สามารถติดต่อซื้อได้ผ่านหน่วยงานที่รัฐกำหนดไว้ ตามสัญญาจองซื้อวัคซีนแต่ละบริษัท จะใช้คำว่า one nation one contact แต่ยังไม่สามารถระบุวันเวลา ที่จะจัดสรรวัคซีนให้เอกชนได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัคซีนของ sinopharm และ moderna

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการจัดซื้อวัคซีนเอง ต้องแสดงความจำนงยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้เป็นผู้พิจารณา จากนั้นจะส่งให้ ศบค.พิจารณาอีกครั้ง โดยแต่ละหน่วยงานที่จัดซื้อต้องอยู่บนหลักเกณฑ์ คือ พื้นที่ระบาด พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หรือ พื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ และ ต้องมีเหตุผลรองรับถึงความจำเป็นที่เหมาะสม

จึงไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะสามารถจัดซื้อวัคซีนเองได้ทั้งหมด เพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณมาซื้อวัคซีน จนไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อใช้ดูแลท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลเพื่อคนไทยที่มีประมาณ 60-70 ล้านคน และ ชาวต่างชาติในประเทศประมาณ 2.6 ล้านคน ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาวัคซีนล้น หรือ เหลือเกินความต้องการ 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน