14 มิ.ย.เปิดเทอม กทม.-3 จว.เข้มสูงสุดงดเรียนใน ร.ร.

14 มิ.ย.เปิดเทอม กทม.-3 จว.เข้มสูงสุดงดเรียนใน ร.ร.

14 มิ.ย.เปิดเทอม กทม.-3 จว.เข้มสูงสุดงดเรียนใน ร.ร.

รูปข่าว : 14 มิ.ย.เปิดเทอม กทม.-3 จว.เข้มสูงสุดงดเรียนใน ร.ร.

เช็กความพร้อมเปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ กทม. ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้งดเดินทางมาเรียนในโรงเรียน ปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ส่วน 17 จังหวัดสีแดง และ 56 จังหวัดสีส้มต้องผ่านเกณฑ์ประเมินเข้มงวด ส่งเสนอบอร์ดโรคติดต่อเคาะ

วันนี้ (10 มิ.ย.2564) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศ​บค.) กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กหารือถึงการเตรียมพร้อมการเปิดเทอมวันที่ 14 มิ.ย.นี้

โดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานไว้ดังนี้ แยกพื้นที่จังหวัดเป็นสี กล่าวคือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด (สีแดงเลือดหมู) คือ กทม.ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ

ส่วนกลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด (สีแดง) และ 56 จังหวัดสีส้ม ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ตามมติของ ศบค.จะมีการไม่อนุญาตให้ใช้อาคารการเรียนการสอน แต่ให้จัดการเรียนการสอน 4 แบบ ตามความเหมาะสม คือ On Air, Online, On Demand และ On Hand ส่งทางไปรษณีย์

ให้อำนาจคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดงดเปิดเรียนได้ 

ส่วนพื้นที่สีแดง และสีส้ม ให้จัดการเรียนการสอนผสมผสานตามความเหมาะสม 5 แบบ On Air, Online, On Demand และ On Hand ส่งทางไปรษณีย์ และ On Site โดยให้โรงเรียนประเมินความพร้อม Thai Stop Covid+ (TSC) และต้องผ่านการประเมินทั้ง 44 ข้อ

จากนั้นถ้าประเมินแล้วให้โรงเรียนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เพื่อเปิดการเรียนแบบ On Site (เรียนที่โรงเรียน)

โรงเรียนจะต้องทบทวนมาตรการต่างๆ เช่น บางจังหวัดโรงเรียนประเมินผ่าน 44 ข้อแล้ว แต่หากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ยังมีความกังวล ห่วงก็มีอำนาจยับยั้งในระดับจังหวัดได้

กทม.เปิด 14 มิ.ย.-ยังไม่อนุญาตเรียน On Site

นอกจากนี้ พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ส่วนโรงเรียนใน กทม.ทั้ง 437 แห่ง รายงานความพร้อมเปิดเรียน 14 มิ.ย.นี้ โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของผู้เรียน เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับการเรียนวิถีใหม่ แต่มีการเพิ่ม On School Line มีการตั้งกลุ่มไลน์ในแต่ละห้องเรียนหรือรายวิชาการ และครูส่งเอกสาร วิดีโอให้เด็กๆเรียนได้

ขณะที่มาตรการป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา ขณะนี้มีการปรับรูปแบบการเรียน รวมทั้งการระดมฉีดวัคซีนให้ครูและบุคลากรแล้วร้อยละ 60 เพื่อทำให้สถานศึกษาเป็นที่ปลอดภัย

ส่วนครูที่เดินทางเข้ามาและข้ามพื้นที่ต่างจังหวัดมาเข้ามา กทม.ให้เฝ้าระวังและตนเองไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อลดความเสี่ยงมากที่สุด

 

 

กลับขึ้นด้านบน