กระชากแมสก์ “โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก #EP05

กระชากแมสก์ “โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก #EP05

กระชากแมสก์ “โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก #EP05

รูปข่าว : กระชากแมสก์ “โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก #EP05

ความเดิม
#EP01 :กระชากแมสก์ "โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก" #EP01

เปิดเผยกลุ่มทุน ดั้งเดิมของ “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” หรือ โกเล็ก ในช่วงปี 2541-2548 ในเวลาต่อมาผันตัวเป็นกิจการในกลุ่มบริษัท โครงการ “คืนทุนแผ่นดิน”

#EP02 : กระชากแมสก์ “โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก #EP02

เปิดเผย กลุ่มทุนที่พบนายทุนที่พัวพันกับ เงินกู้นอกระบบ ใน จ.สงขลา

#EP03 :กระชากแมสก์ “โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก #EP03

เปิดเผย เข้าสู่วงจรธุรกิจในเครือข่าย “โครงการคืนทุนแผ่นดิน กลุ่มทุนในเครือ M Group เส้นทางการเงิน การลงทุน พบตัวเลขหนี้สินรวมกว่า 1,068,829,846.72บาท (1 พันล้านบาท) ขาดทุนสะสม รวม 627,891,632.56 บาท (6 ร้อยล้านบาท)

#EP04 :กระชากแมสก์ “โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก #EP04

เปิดเผยเส้นทางของบุคคล - นิติบุคคล เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน การลงทุนของ “นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก”

ตอนสุดท้ายของ series 1 #EP05 จะสรุปรูปแบบการลงทุนของ “นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก” ที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ และถอดบทเรียน เพื่อป้องกันและเตือนให้นักลงทุนทราบแบบแผนธุรกิจ เพราะในปัจจุบันการทำธุรกิจ ที่ลวงนักลงทุนในลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กำลังส่งผลต่อความเสียหายร้ายแรง

ข้อมูลเบื้องหลังของนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก และเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ ในเครือข่าย เอ็ม กรุ๊ป ในฐานะเป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ปัจจุบันกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชน สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ทุกธุรกิจ ในเครือ เอ็ม กรุ๊ป และฐานธุรกิจเดิมของนายประสิทธิ์ มีผลประกอบขาดทุนรวม กว่า 1 พันล้านบาท

ทั้งที่ก่อนหน้านี้นายประสิทธิ์ เคยพูดในรายการทีวีหลายรายการว่า ธุรกิจของเขามีผลกำไร และน่าร่วมลงทุน แต่เมื่อศึกษาจากรูปแบบการลงทุนของ “นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก” ทำให้เราเห็นการลงทุนได้ ดังนี้

1.สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ในรูปแบบธุรกิจเลียนแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน (เป็นสหกรณ์ที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์)

กิจการนี้เป็นระบบรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ 59 วัน โดยมีแพคเก็จการลงทุนร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าฯ มีรูปแบบการลงทุน เป็น 2 วิธีการ

วิธีการที่หนึ่ง เชิญชวนให้ผู้สนใจลงทุนโอนเงินสด เข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 12, 14, 15 และจะโอนเงินลงทุนคืน เมื่อครบ กำหนดระยะเวลาฝากเงิน 59 วัน

วิธีการที่สอง ให้ผู้สนใจลงทุน สามารถซื้อทองคำจาก ร้านทองทั่วไป และให้นำทองคำ พร้อมใบเสร็จ ส่งให้ บจก.เอ็มโกลด์ฟิวเจอร์ และรับเอกสารบันทึก รายการทองคำจากบริษัท เพื่อนำฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าฯ โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 12, 14, 15 และจะโอนเงิน ลงทุนคืน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงิน 59 วัน

 

2.บจก.มัณดาวีด์ ทัวร์ การลงทุนแพ็คเกจทัวร์ มี 2 รูปแบบประกอบด้วย

1.การลงทุนซื้อแพ็คเกจทัวร์ เป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวในประเทศ 15 จังหวัด และต่างประเทศ 3 แห่ง คือ มัลดีฟ ญี่ปุ่น และฮ่องกง โดยให้ผู้สนใจลงทุนนำบัตรเครดิต ของสถาบันทางการเงินของธนาคาร ที่เข้าร่วม ซึ่งเปิดบัญชีของตนเองไว้

จากนั้นนำเงินมาลงทุนซื้อแพ็คเกจทัวร์ โดยมีผลตอบแทนในการลงทุน ตามแพ็คเกจทัวร์ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 10 เดือน ตามตารางการลงทุน ตัวอย่างเช่น เริ่มจากการลงทุนในแพ็คเกจทัวร์ 499 บาท หรือ ตามเงินลงทุนที่สูงขึ้น ระยะเวลา 35 วัน โดยเมื่อครบกำหนดเวลา 35 วัน จะได้ผลตอบแทนร้อยละ 5 จากจำนวนเงินที่ลงทุนไป เป็นต้น

2.การลงทุนสมัครเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรของบริษัท มี 3 ประเภท
- บัตรสมาชิก Member VIP Gold ลูกค้า ผู้ถือบัตร ได้รับสิทธิพิเศษโบนัสเพิ่มในบัตร เมื่อเติมเงินทุก 20,000 บาท รับเงินเพิ่ม 5,000 บาท
- บัตรสมาชิก Member VIP Silver (Mandawee VIP Member Club Silver Card) ลูกค้าผู้ถือบัตร ได้รับสิทธิพิเศษโบนัส เพิ่มในบัตร เมื่อเติมเงินทุก 10,000 บาท รับเงินเพิ่ม 1,500 บาท
- บัตรเที่ยวไทยช่วยชาติ (Mandawee Member Club Card) ได้รับเงินสนับสนุนท่องเที่ยวตาม แพ็คเกจ ทัวร์ 15 จังหวัด วงเงินในบัตร 3,000 บาท (ไม่รวมค่าประกันบัตร 499 บาท)

บัตรนี้ค่าประกันบัตรรักษาสิทธิเที่ยวทั่วไทย 499 บาท (ครบ 5 ปี แล้วลูกค้าจะได้รับคืน) บัตรนี้สามารถใช้ กับ ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) และร้านที่รับบัตร Visa All Smart Pay ได้ทั้งหมด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ. (วงเงินฟรี 3,000 บาท กับ วงเงินในบัตรวีซ่า แยกระหว่างกัน)

เฉพาะการลงทุนสมัครเป็นสมาชิกผู้ถือบัตร VIP ของบริษัท ลูกค้าผู้ถือบัตรได้รับสิทธิพิเศษของแพ็คเกจ ทัวร์ โดนเป็นบัตรเงินสด การเติมเงินสดทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าผู้ถือบัตรได้รับสิทธิพิเศษโบนัส เพิ่มในบัตร เมื่อเติมเงินทุก 20,000 บาท รับเงินเพิ่ม 5,000 บาท เป็นต้น เงินเพิ่มนั้น

สำหรับใช้ท่องเที่ยวกับบริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด เท่านั้น การเติมเงินในส่วนของท่องเที่ยว และการใช้เงินในการท่องเที่ยว ต้องเติมกับทาง บริษัท มัณดาวีด์ ทัวร์ จำกัด เท่านั้น ไม่สามารถเติมจากที่อื่นได้ บัตรมีอายุ 1 ปี

บจก.เหนือโลก :

กองทุนส่วนตัว “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” เปิดให้ผู้สนใจลงทุน เป็นเงินสด หรือทองคำ โดยโอนเงิน ลงทุน เข้าบัญชิ “นายประสิทธิ์” หรือ บจก.เหนือโลก ระยะเวลาการลงทุน 21 วัน ผลตอบแทนร้อยละ 9.5 ซึ่ง จะจ่ายพร้อมกับเงินต้น ในกรณีเป็นบัตรเครดิต ให้ผู้ถือบัตรเครดิตนั้น ไปซื้อทองคำ กับ บจก.เอ็มโกลด์ ฟิวเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือข่าย และนำทองคำนั้นส่งมอบให้กับนายประสิทธิ์ หรือ พนักงาน บจก.เหนือโลก

บจก.เอ็มโกลด์ ฟิวเจอร์

แพ็คเกจ SWD Buying ผ่อนคืน 10 เดือน โดยให้ผู้สนใจ ลงทุนซื้อทองคำ จากร้านค้า ทองทั่วไป และนำทองคำนั้น ส่งมอบพร้อมใบเสร็จกับบริษัท (ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า เป็น บจก.เอ็มโกลด์ฟิวเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือข่าย หรือไม่)

บริษัท ให้กำไรจากการขายทองคำ ให้ผลตอบแทนรวมตามระยะเวลา ร้อยละ 43.5 คำนวณตามยอดราคาทองคำ ที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไป ระยะเวลาลงทุน 10 เดือน คำนวณจ่ายผลกำไรแบบรายเดือน โดยจ่ายผล กำไรล่วงหน้า 10 เดือน แบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด เดือนที่ 1 ภายใน 5วัน ร้อยละ 60 ของยอดราคาทองคำ ทั้งหมดเดือนที่ 2 ร้อยละ 40 ของยอดราคาทองคำที่เหลือ ทั้งสองงวดแบ่งจ่ายคืน ตามราคาทองคำ ในใบเสร็จ

บจก.วีเลิฟยัวร์แบ็ก (ไทยแลนด์)

แพ็คเกจกระเป๋าแบรนด์เนม ให้ผู้สนใจลงทุนผลตอบแทนจากการซื้อและปล่อยเช่ากระเป๋าแบรนด์เนม ผ่าน บจก.วีเลิฟยัวร์แบ๊ก (ไทยแลนด์) โดยเป็นสินค้า จาก Craby Brandname เป็นธุรกิจบริการขายและรับซื้อสินค้าแบรนด์เนม รวมถึงการให้เช่าใช้สินค้าแบรนด์เนมจากยุโรป แบบรายวัน /รายสัปดาห์ /รายเดือน

แพ็คเกจในการลงทุน 10 เดือน ผลตอบแทนร้อยละ 43.470 ของจำนวนเงินที่ลงทุน โดยวิธีการแบ่งจ่ายผลตอบแทนออกเป็น 2 งวด งวดแรก ภายในระยะเวลา 7 วันจากวันลงทุน ร้อยละ 60 ของจำนวนเงินลงทุน งวดที่สอง เมื่อครบ 10 เดือน ร้อยละ 40

แพ็คเกจในการลงทุน 35 วัน ผลตอบแทนร้อยละ 3.85 ของจำนวนเงินที่ลงทุน วิธีการจ่ายเงินลงทุน
- กรณี เงินสด ให้โอนเงิน เข้าบัญชี. บจก.วีเลิฟยัวร์แบ็ก (ไทยแลนด์)
- กรณีบัตรเครดิต ให้ซื้อทองคำจาก บจก.เอ็มโกลด็ฟิวเจอร์ และนำทองคำนั้น ส่งมอบพร้อมใบเสร็จกับ บจก.วีเลิฟยัวร์แบ็ก (ไทยแลนด์)

 

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่ง ของรูปแบบการทำธุรกิจ ของนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ที่สร้างความเสียหาย ต่อนักลงทุน ประชาชนทั่วไป จากการใช้ชื่อเสียงการยอมรับทางสังคม และการกล่าวอ้างถึงบทบาททางสังคม เพื่อเป็นด่านหน้านำไปสู่การลงทุนทางธุรกิจ

ปัจจุบัน ยังคงมีผู้เสียหาย เข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อรวบรวมใข้อมูลความเสียหาย ดำเนินคดีนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก และกลุ่มพรรคพวก ผู้เสียหาย จำนวนหนี่ง ต้องการให้คัดค้านการประกันตัวนายประสิทธิ์ เพราะกังวลว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน อีกทั้งนายประสิทธิ์มีพฤติกรรม การฟอกเงิน และซุกซ่อนทองคำไว้จำนวนมาก

ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งยังส่งมอบหลักฐานใหม่ให้พนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญการโอนขายหุ้น ของบริษัทฯ และเรียกร้องให้ขยายผลการสอบสวน ไปที่บุคคล และนิติบุคคล ที่มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงทางธุรกิจ ด้วยหวังว่า จะมีผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม ในลักษณะของเครือข่ายการกระทำความผิด พร้อมทั้งติดตามยึดทรัพย์สิน ส่งมอบคืนให้ผู้เสียหาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บุคคล-นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 'ประสิทธิ์ เจียวก๊ก'

กลับขึ้นด้านบน