ดีเดย์ ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรก 25 มิ.ย.นี้

ดีเดย์ ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรก 25 มิ.ย.นี้

ดีเดย์ ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรก 25 มิ.ย.นี้

รูปข่าว : ดีเดย์ ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรก 25 มิ.ย.นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ​เปิดจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" วันที่ 14 มิ.ย.นี้ ล็อตแรกนำเข้า 1 ล้านโดส ถึงไทยวันที่ 20 มิ.ย. และจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนในวันที่ 25 มิ.ย.นี้

วันนี้ (11 มิ.ย.2564) พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผู้แทนจากโรงพยาบาลเอกชน รับฟังการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของซิโนฟาร์ม

พล.อ.ต.นพ.สันติ ระบุว่า สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนต้องผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ มีศักยภาพการให้บริการฉีดวัคซีนตามาตรฐานสถานพยาบาล รองรับผู้ป่วยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน มีตู้เก็บรักษาวัคซีนที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส มีระบบไอทีรายงานบันทึกข้อมูลตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และต้องมีบุคลากรรับผิดชอบแต่ละส่วนงานชัดเจน

สำหรับวัคซีนจะมีราคาเข็มละ 888 บาท​ รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา ประกันวัคซีนและค่าฉีดด้วย ซึ่งหน่วยงานและองค์กรเป็นผู้สนับสนุนวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนฟรี โดยจะเปิดให้หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรการกุศล ลงทะเบียนจองวัคซีนออนไลน์พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.นี้ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

ส่วนขั้นตอนการขอรับจัดสรรวัคซีน จะมีคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดสรรโควตาการกระจายวัคซีน ใช้ระยะเวลา 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ จากนั้นระบบจะส่งอีเมลการอนุมัติ พร้อมแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรให้หน่วยงานทราบ เมื่อทำสัญญาชำระเงินกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงจะอัปโหลดรายชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรอส่งวัคซีนไปยังสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด

ทั้งนี้ วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกจะเข้ามาในวันที่ 20 มิ.ย. จากนั้นจะใช้เวลา 2 วัน ตรวจรับรองรุ่นการผลิต และกระจายวัคซีนให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ได้ระหว่างวันที่ 23 -24 มิ.ย. เพื่อให้เริ่มฉีดพร้อมกันในวันที่ 25 มิ.ย.นี้

สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนเชื้อตาย ฉีดได้สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ ซิโนฟาร์ม 1 กล่องจะบรรจุ 20-30 ไวออล และสถานพยาบาลจะต้องจัดหาเข็มฉีดวัคซีนเอง ซึ่งการจัดส่งวัคซีนจะกระจายทุกๆ 10 วัน จุดละ 100 โดส เพื่อลดการเก็บสต็อกวัคซีน ส่วนต่างจังหวัดจะใช้เวลาส่ง 2 วัน พร้อมย้ำว่ามีวัคซีนเพียงพอสำหรับหน่วยงานที่สนใจจะจองวัคซีน โดยล็อตต่อไปจะมาเพิ่มอีก 1 ล้านโดสในอีก 10 วันข้างหน้า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยืนยัน "ซิโนฟาร์ม" เข้าไทย 1 ล้านโดส มิ.ย.นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย "ซิโนฟาร์ม" เข็มละ 888 บาท พร้อมประกันผลข้างเคียง

 

กลับขึ้นด้านบน