สปส.แจงปิดปรับปรุงชั่วคราว 45 ศูนย์ฉีดวัคซีน เปิดอีกรอบ 28 มิ.ย.

สปส.แจงปิดปรับปรุงชั่วคราว 45 ศูนย์ฉีดวัคซีน เปิดอีกรอบ 28 มิ.ย.

สปส.แจงปิดปรับปรุงชั่วคราว 45 ศูนย์ฉีดวัคซีน เปิดอีกรอบ 28 มิ.ย.

รูปข่าว : สปส.แจงปิดปรับปรุงชั่วคราว 45 ศูนย์ฉีดวัคซีน เปิดอีกรอบ 28 มิ.ย.

โฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ขอหยุดบริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงสถานที่และระบบ พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง 28 มิ.ย.นี้

วันนี้ (11 มิ.ย.2564) นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการของศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 45 ศูนย์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 7-10 มิ.ย.ที่ผ่านมา รวม 4 วัน มีผู้มาฉีดวัคซีน 174,193 คน คิดเป็นร้อยละ 87.09 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้วันละ 50,000 คน 4 วัน จะต้องฉีดได้ 200,000 คน จากผลการดำเนินงานดังกล่าวที่ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย 100 เปอร์เซ็น เนื่องจากพบข้อขัดข้อง 2 เรื่อง

1. ศูนย์บริการบางแห่งสถานที่ไม่เหมาะสม มีอากาศร้อนจัด เนื่องจากไม่มีเครื่องปรับอากาศ ทำให้ผู้ประกันตนที่มารับการฉีดวัคซีนไม่ผ่านการคัดกรอง เนื่องจากอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด บางรายเกิดภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ รวมทั้งเมื่อเกิดฝนตก บางแห่งไม่มีกันสาดป้องกันฝน ทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือทางการแพทย์ได้รับความเสียหายจนต้องหยุดบริการในบางช่วง

2. เมื่อผู้ประกันตนมาลงทะเบียนก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน มีข้อมูลไม่ตรงตามที่ HR ของสถานประกอบการแจ้งในระบบ e-Service ทำให้เกิดกรณีรายชื่อตกหล่น ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรหยุดให้บริการชั่วคราวทั้ง 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ เพื่อปรับปรุงสถานที่และข้อมูลผู้ประกันตนที่ต้องการฉีดวัคซีนในระบบ e-Service ให้ถูกต้อง เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมาย 100 เปอร์เซ็น โดยจะเปิดบริการอีกครั้งในวันที่ 28 มิ.ย.นี้

จากข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นดังกล่าว เรามีความตั้งใจที่จะให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการที่สะดวก สบาย มีมาตรฐานเดียวกันทั้ง 45 จุด จึงเห็นควรปรับปรุงสถานที่และระบบข้อมูลเพื่อให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด

 

กลับขึ้นด้านบน