กรุงเทพโพลล์สำรวจผู้ปกครอง 1,043 คน พบ 71% ไม่อยากให้ลูกไป ร.ร.ช่วงโควิด

กรุงเทพโพลล์สำรวจผู้ปกครอง 1,043 คน พบ 71% ไม่อยากให้ลูกไป ร.ร.ช่วงโควิด

กรุงเทพโพลล์สำรวจผู้ปกครอง 1,043 คน พบ 71% ไม่อยากให้ลูกไป ร.ร.ช่วงโควิด

รูปข่าว : กรุงเทพโพลล์สำรวจผู้ปกครอง 1,043 คน พบ 71% ไม่อยากให้ลูกไป ร.ร.ช่วงโควิด

กรุงเทพโพลล์ สำรวจความเห็นผู้ปกครอง 1,043 คน กรณีเปิดเทอมใหม่ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 พบว่าผู้ปกครอง 71.1% ไม่อยากให้บุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียน ส่วนทางเลือกที่ดีที่สุด 39% อยากให้เลื่อนเปิดเทอมจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

วันนี้ (12 มิ.ย.2564)  โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ผู้ปกครองคิดอย่างไร กับเปิดเทอมใหม่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา จำนวน 1,043 คน

จากการเก็บข้อมูลพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนของบุตร-หลานในเทอมใหม่นี้ ผู้ปกครองร้อยละ 26.0 ระบุว่า เรียนออนไลน์ที่บ้าน 100% รองลงมาร้อยละ 18.4 ระบุว่าไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติ และร้อยละ 11.3 ระบุว่าเรียนออนไลน์ผสมผสานกับใบงาน โดยร้อยละ 30.1 ระบุว่ายังไม่แน่ใจ เพราะโรงเรียนยังไม่ได้แจ้ง

เมื่อถามว่า “อยากให้บุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียน ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือไม่” พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 71.1 ระบุว่าไม่อยากให้ไป ขณะที่ร้อยละ 28.9 ระบุว่าอยากให้ไป

ทั้งนี้ เรื่องที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวลกับการที่บุตรหลานต้องไปเรียนที่โรงเรียนในช่วงนี้ คือ กลัวเด็กคนอื่น ๆ ติดเชื้อจากคนในครอบครัว แล้วมาแพร่ในโรงเรียน ร้อยละ 88.6 รองลงมาคือ บุตรหลานยังเล็กอยู่ ไม่สามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้เหมือนเด็กโต ร้อยละ 49.1 และครู อาจารย์ ยังฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ร้อยละ 45.4

ส่วนเรื่องที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวลกับการที่บุตรหลานต้องเรียนออนไลน์/เรียนตามใบงานที่บ้านในช่วงนี้ คือ คุณภาพการเรียนไม่ดี ได้ความรู้ไม่เต็มที่เท่าที่โรงเรียน ร้อยละ 81.2 รองลงมาคือ เด็กไม่มีสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะชั้นอนุบาล-ประถม ร้อยละ 66.4 และไม่มีเวลาดู บุตร-หลาน ช่วงเรียนออนไลน์/เรียนที่บ้าน ร้อยละ 36.2

สำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลานในสถานการณ์เช่นนี้ คือ เลื่อนการเปิดเทอมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ ให้ผู้ปกครองเลือกได้ว่าจะเรียนออนไลน์หรือให้ไปโรงเรียน ร้อยละ 26.3 และถ่ายทอดสดการสอนออนไลน์ ให้เรียนไปพร้อมกับเพื่อนที่ไปโรงเรียน ร้อยละ 17.9

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน