อว.เผยไทยฉีดวัคซีนรวม 5.6 ล้านโดส เทียบประชากร 6.3 %

อว.เผยไทยฉีดวัคซีนรวม 5.6 ล้านโดส เทียบประชากร 6.3 %

อว.เผยไทยฉีดวัคซีนรวม 5.6 ล้านโดส เทียบประชากร 6.3 %

รูปข่าว : อว.เผยไทยฉีดวัคซีนรวม 5.6 ล้านโดส เทียบประชากร 6.3 %

อว.เปิดเผยสถิติการฉีดวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 11 มิ.ย.2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 5,667,058 โดส

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-11 มิ.ย.2564 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 5,667,058 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 334,039 โดสต่อวัน)

 

ส่วนข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีน COVID-19 ทั่วโลก 2,264 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 34.8 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศ พบว่าอิสราเอล ได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุด 306 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 142 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ขณะที่อาเซียน ขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 มียอดรวมกันที่ประมาณ 62.320 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (42.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซีย ฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 31.19 ล้านโดส สำหรับประเทศไทย ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 6,927,375 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 37.2%

หากเปรียบเทียบจำนวนโดสการฉีดวัคซีน ในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทย มียอดการฉีด หากนับจำนวนโดส มากเป็นอันดับ 3 รองจากประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ โดยในภูมิภาคอาเซียนได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวม 62,320,833 โดส

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบตามจำนวนสัดส่วนประชากร พบว่า ประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากที่สุดคือ สิงคโปร์ รองลงมาเป็นกัมพูชา บรูไน มาเลเซีย ฯลฯ

1. อินโดนีเซีย 31,195,606 โดส (7.1% ของประชากร)
2. ฟิลิปปินส์ 6,470,776 โดส (4.3% ของประชากร)
3. ไทย 5,667,058 โดส (6.3% ของประชากร)
4. กัมพูชา 5,128,310 โดส (16.5% ของประชากร)
5. สิงคโปร์ 4,392,067 โดส (42.5% ของประชากร)
6. มาเลเซีย 3,944,987 โดส (8.3% ของประชากร)
7. เมียนมา 2,994,900 โดส (N/A ของประชากร)
8. เวียดนาม 1,411,548 โดส (1.4% ของประชากร)
9. ลาว 1,054,356 โดส (9.5% ของประชากร)
10. บรูไน 61,225 โดส (11.3% ของประชากร)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ไฟเซอร์" ขอขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว

ทูตขอนำเข้า "จอห์นสันฯ" 1 หมื่นโดสฉีดชาวฝรั่งเศสในไทย

สปส.แจงปิดปรับปรุงชั่วคราว 45 ศูนย์ฉีดวัคซีน เปิดอีกรอบ 28 มิ.ย.

 

กลับขึ้นด้านบน