"นพ.ยง" ชี้ไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีน COVID-19

"นพ.ยง" ชี้ไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีน COVID-19

"นพ.ยง" ชี้ไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีน COVID-19

รูปข่าว : "นพ.ยง" ชี้ไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีน COVID-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ชี้ผู้ที่ฉีดวัคซีน COVID-19 ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจหาภูมิต้านทานหลังฉีด เหตุยังไม่มีมาตรฐานกลางและสิ้นเปลือง พร้อมขอให้การตรวจอยู่เฉพาะในงานวิจัย

วันนี้ (13 มิ.ย.2564) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า "โควิด-19 การตรวจหาภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีน ไม่มีความจำเป็น" หลังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตรวจหาภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นจำนวนมาก

ศ.นพ.ยง ระบุว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่มีความจำเป็นต้องตรวจหาภูมิต้านทาน อีกทั้งแต่ละห้องปฏิบัติการมีน้ำยาที่ใช้ตรวจหลากหลายชนิดมาก ยังไม่มีมาตรฐานกลางและเปรียบเทียบกันไม่ได้ ทั้งหน่วยที่ใช้วัดแตกต่างกัน เช่น เป็น AU (Arbitrary Unit) ตามพจนานุกรม Arbitrary แปลว่า โดยพลการ หรือตามอำเภอใจ

หน่วยเป็นยูนิตก็มี ยังไม่มีมาตรฐานกลางขององค์การอนามัยโลกที่เข้ามาปรับ หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มี เป็นตัวเลขการทำให้เจือจางก็มี เช่น 1:20, 1:40, 1:80…. และยังมีการใช้วิธีการตรวจแบบรวดเร็วอีก โดยการหยดเลือดแล้วดูแถบสี ซึ่งความถูกต้องต่ำมาก

นอกจากนี้ การแปรผลจะมีความสับสนเป็นอย่างยิ่ง หากถือเพียงว่าตรวจพบหรือไม่พบ จะพบว่าเกือบ 100% ตรวจพบ แต่หากเลือกใช้วิธีที่รวดเร็วแล้วเมื่อพบก็ระบุไม่ได้ว่าระดับเท่าใดที่จะป้องกันโรคได้ ยิ่งเปรียบเทียบแต่ละห้องปฏิบัติการ หรือใช้วิธีตรวจไม่เหมือนกันจะเห็นว่าตัวเลขแตกต่างกันมาก ทำให้เกิดการสับสนมาก จึงเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประเทศไทยจะต้องสูญเสียเงินออกต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมาก

เมื่อตรวจแล้ว ก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม ไม่ได้ใช้ตัวเลขดังกล่าวมาตัดสินใจในการป้องกันหรือการให้วัคซีนเพิ่มแต่อย่างใด เพียงแต่สร้างความสบายใจหรือไม่สบายใจเกิดขึ้น และเสียเงินทองโดยใช่เหตุ ยิ่งในยามขณะนี้ เราจะต้องประหยัดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น เพื่อต่อสู้กับโรคร้าย

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำว่าการตรวจดังกล่าวขอให้อยู่ในงานวิจัยเท่านั้น เพราะผู้ที่ทำวิจัยจะมีความรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ และมีวัตถุประสงค์ที่จะตรวจวัดเพื่ออะไร ให้ได้ภาพรวมออกมาสู่สังคม ดังนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตรวจหาภูมิต้านทานแต่อย่างใด

 

กลับขึ้นด้านบน